Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Ρόδος: Οι παρατηρήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου για την μετάπτωση του Κτηματολογίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ρόδος: Οι παρατηρήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου για την μετάπτωση του Κτηματολογίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ενημερωτικό σημείωμα με τις παρατηρήσεις επί των αρχών ένταξης των Κτηματολογίων Ρόδου – Κω στο Εθνικό Κτηματολόγιο απέστειλε χθες αρμοδίως η ειδική προς τούτο επιτροπή, που συστάθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με την συμμετοχή των κ.κ. Βασίλη Περίδη, Σάββα Λυριστή, Θεόδωρου Παπαγεωργίου, Δημήτρη Σαλαμαστράκη και Γιασεμώ Καραγιάννη.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», θα ακολουθήσει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θα προβλέπει την διαδικασία και θα περιλαμβάνει, ένα προς ένα τα βήματα για την νομική αλλά και την πολεοδομική μετάπτωση στο νέο καθεστώς.

Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Τα υφιστάμενα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω παρέχουν ασφάλεια στις συναλλαγές λόγω της αυξημένης πίστης τους, διότι ο έλεγχος των πράξεων που καταχωρούνται γίνεται από Κτηματολογικό δικαστή, o οποίος ελέγχει τη νομιμότητα τους. Προστατεύονται τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι καλόπιστοι τρίτοι.

Οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν με βάση τις υφιστάμενες εγγραφές στις κτηματολογικές μερίδες, χωρίς να ανατρέξουμε σε συμβόλαια ή σε δικαστικές αποφάσεις ή σε Πρακτικά Συμβιβαστικής Επίλυσης της Διαφοράς. Τα δικαιώματα θα προέλθουν από τις καταχωρημένες εγγραφές, καθώς έχουν παράξει νομιμότητα. Σε όσα ακίνητα υπάρχει μόνο η αρχική εγγραφή θα γίνουν βάσει αυτής. Πρέπει να μεταφερθούν τα ενυπάρχοντα βάρη και οι διεκδικήσεις επί των ακινήτων.

Ως προς τις οδούς να γίνουν ΚΑΕΚ, εφόσον έχουν αποκτήσει νόμιμα κοινόχρηστο χαρακτήρα με συμβολαιογραφική πράξη, πράξη αναλογισμού, πράξη εφαρμογής με καταβολή αποζημίωσης, με συντελεσθείσα απαλλοτρίωση με καταβολή της αποζημίωσης υφιστάμενη ήδη κτηματολογικώς, όπως και για άλλες κατηγορίες κοινοχρήστων ακινήτων, αφού συνταχθούν οι κτηματολογικοί και οι δασικοί χάρτες.

  Σε κάθε ΚΑΕΚ που θα δημιουργείται θα αναφέρεται και ο αριθμός της αντίστοιχης μερίδας των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω, από τον οποίο προήλθε, ενώ θα ισχύουν κατά τα λοιπά ως νόμιμες οι προγενέστερες εγγραφές του Κτηματολογίου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να πλαισιωθεί όχι μόνο από υπαλλήλους του Κτηματολογίου Ρόδου ,αλλά και από δικηγόρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω και μηχανικούς του τμήματος ΤΕΕ Δωδεκανήσου, που γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο.

Τα πρόδηλα σφάλματα θα διορθώνονται απευθείας από τον ανάδοχο, ενώ θα μπορούν να υποβληθούν ατελώς και ενστάσεις, οι οποίες θα εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή.

Το αρχείο του Κτηματολογίου Ρόδου θα σαρωθεί και από τα σαρωμένα αντίτυπα θα προκύπτει η ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων. Οι τόμοι και τα λοιπά κτηματολογικά έγγραφα θα διατηρούνται όχι απλώς ως αρχείο του ιστορικού των ακινήτων, αλλά και για επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων, που θα προκύψουν, χωρίς όμως πλέον να ενημερώνονται.

Ο ανάδοχος οφείλει να επεξεργαστεί τις εκκρεμείς πράξεις ,που τυχόν θα υπάρχουν και να εισηγηθεί την καταχώρησή τους. Εφόσον ελεγχθούν από τον Κτηματολογικό Δικαστή και διαπιστωθεί ,ότι δεν έχουν πρόβλημα θα καταχωρηθούν, άλλως θα απορριφθούν και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον Κτηματολογικό Κανονισμό και το νόμο διαδικασία.

Δεν πρέπει να γίνει νέα κτηματογράφηση εξ αρχής με τη μέθοδο της οριοδειξίας με τα υφιστάμενα κτηματολογικά διαγράμματα, τα οποία έχουν παράξει τεκμήριο νομιμότητας και επί των οποίων στηρίχτηκαν συναλλαγές μικρής, μεσαίας και μεγάλης οικονομικής αξίας.

Η νομική φύση των ακινήτων να διατηρηθεί απλώς ως πληροφορία. Τα ακίνητα νομικής φύσης “αρζι-μιρί” να γίνουν πλήρους κυριότητας χωρίς άλλη προϋπόθεση κατά τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν.2100/1952.

  Φρόνιμο είναι να γίνει πρόβλεψη για τις εκκρεμείς δίκες εμπράγματης μορφής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

  Η γαιοαναφορά των κτηματολογικών μερίδων θα λαμβάνει υπ΄ όψη το ατομικό κτηματολογικό διάγραμμα και το καταγραμμένο εμβαδόν του ακινήτου εφόσον έχει παράξει έννομες συνέπειες.

Πηγή: www.dimokratiki.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ