Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Σας ενδιαφέρει: Αναδρομικά συνταξιούχων – Τι θα λάβουν δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί – Παραδείγματα

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σας ενδιαφέρει: Αναδρομικά συνταξιούχων – Τι θα λάβουν δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί  – Παραδείγματα

Χιλιάδες επιστήμονες που εργάζονταν στο Δημόσιο αλλά ασφαλίζονταν παράλληλα και στα πρώην Ταμεία των κλάδων τους λόγω ιδιότητας, θα λάβουν τώρα αναδρομικά και από τις δύο συντάξεις ως εξής:

Από την κύρια σύνταξη που εισπράττουν από το Δημόσιο θα τους επιστραφεί μόνο η μείωση του ν. 4093 του 2012 – μείωση της κύριας σύνταξης με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000 και 3.000 στο άθροισμα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα. Από την κύρια σύνταξη που εισπράττουν από το πρώην ΕΤΑΑ θα τους επιστραφούν οι μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 του 2012. Η περικοπή του 4051/2012 αφορά τη μείωση 12% στο τμήμα του αθροίσματος των κύριων συντάξεων που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.

Συνεπώς οι διπλοσυνταξιούχοι χάνουν – όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι Δημοσίου – το ποσό της μείωσης του ν. 4051 του 2012 όπως αυτό είχε επιβληθεί ως περικοπή στην σύνταξη του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4051 του 2012, «στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από Ασφαλιστικό Φορέα, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών», για τον υπολογισμό της μείωσης 12% στο τμήμα που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβλήθηκε αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα, στο ποσό που απέμενε μετά την επιβολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Συνεπώς ο διπλοσυνταξιούχος που είχε μείωση του νόμου 4051 του 2012 και στην σύνταξη Δημοσίου και στην σύνταξη του ιδιωτικού τομέα θα λάβει πίσω μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην σύνταξη του ιδιωτικού τομέα.

Για παράδειγμα :

Συνταξιούχος Μηχανικός που λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο και από το ΤΣΜΕΔΕ από ίδιο δικαίωμα και είχε το 2012:

από το Δημόσιο βασική σύνταξη 1149,35€ , επίδομα εξομάλυνσης 38,00€, επίδομα συζύγου 35,00€ και μέρισμα ΜΤΠΥ 162,94€. από το ΤΣΜΕΔΕ σύνταξη 815,11€ και επικουρική σύνταξη 221,42€. Μείωση Ν.4051/2012

Σύνταξη Δημοσίου :

1149,35€ (βασικό ποσό) + 38,00€ (Επίδομα εξομάλυνσης) = 1.187,35€ 1.187,35€ – 83,11€ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Ε.Α.Σ) = 1.104,24€ Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ :

815,11€ – 57,06€ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Ε.Α.Σ) = 758,05€ Άθροισμα κύριων συντάξεων για υπολογισμό μείωσης ν.4051/2012: 1.104,24€ + 758,05€ = 1.862,29€

Η μείωση 12% επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.300€. Συνεπώς : 1.862,29€ – 1.300,00€ = 562,29€ * 12% = 67,47€ η συνολική μείωση που γίνεται αναλογικά

Στη σύνταξη Δημοσίου: 67,47€ * 1.104,24€ / 1.862,29€ = 40,01€ Στην σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ : 67,47€* 758,05€ / 1.862,29€ = 27,46€ Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα λάβει τώρα πίσω τα 27,46€ για 11μήνες, δηλαδή 302€. Χάνει τα 40,01€ * 11 μήνες, δηλαδή 440€.

Η φόρμουλα αυτή ισχύει για :

Γιατρούς του ΕΣΥ, που ασφαλίζονταν σε Δημόσιο και ΤΣΑΥ Μηχανικούς του Δημοσίου, που ασφαλίζονταν σε Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ Δικαστικούς υπαλλήλους και δικηγόρους του Δημοσίου, που ασφαλίζονταν σε Δημόσιο και Ταμείο Ασφάλισης Νομικών

Η τελική λύση για τους διπλοσυνταξιούχους κατέστη φανερή με την υπογραφή των δυο υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν στα αναδρομικά Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Και στις δυο υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται καθαρά πως «σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στην μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας». Συνεπώς, τα αναδρομικά που προκύπτουν από την κάθε σύνταξη, ακολουθούν την γενική φόρμουλα που εφαρμόζεται για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ακόμη κι αν οι δυο συντάξεις αναφέρονται στο ίδιο άτομο, δηλαδή στον ίδιο συνταξιούχο.

Το μοντέλο των «μονών» επιστροφών που εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και όλους όσοι ελάμβαναν την σύνταξή τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ισχύει και για :

Συνταξιούχους υπαλλήλους των ΟΤΑ Συνταξιούχους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο, είτε τους οικείους φορείς. Πρόκειται για συνταξιούχους υπαλλήλους ασφαλιστικών Ταμείων (π.χ. υπάλληλοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ κ.α.), Δημοσίων Οργανισμών (π.χ. ΕΟΦ κ.α.) και άλλων ΝΠΔΔ, κατά κύριο λόγο παλαιούς ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν το 1993, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις διατάξεις του Δημοσίου είτε με το κοινό καθεστώς των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Όσοι επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του Δημοσίου χάνουν τώρα ένα τμήμα των αναδρομικών. Συνταξιούχους υπαλλήλους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων.

Οι κληρονόμοι και οι ημερομηνίες

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ. Όπως είχε αποκαλύψει το ethnos.gr, αυτή ήταν και η επικρατέστερη λύση που είχε πέσει στο τραπέζι του υπουργείου Εργασίας, καθώς αναζητούνταν ο βέλτιστος τρόπος καταβολής των αναδρομικών στους κληρονόμους. Συνεπώς οι κληρονόμοι δικαιούνται αναδρομικά με τρεις προϋποθέσεις:

Ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή είτε ολόκληρο είτε μέρος από το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 Έχουν νόμιμο ποσοστό κληρονομικού δικαιώματος Υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φτιάξει ο e-ΕΦΚΑ Ο έλεγχος για τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός. Όπως αναφέρουν οι Υπουργικές Αποφάσεις, ο «έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Αναλυτικά:

  • Η πρώτη καταβολή αναδρομικών τοποθετείται την μεθεπόμενη Πέμπτη – Παρασκευή, στις 22 ή 23 Οκτωβρίου, μαζί με τις συντάξεις ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ, σε πρώην μισθωτούς με ΑΜΚΑ που λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9).
  • Η δεύτερη καταβολή ακολουθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε πρώην μισθωτούς ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8,).
  • Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου καταβάλλονται τα αναδρομικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου.
  • Η εξόφληση των αναδρομικών του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά σε συνταξιούχους Δημοσίου, σε ναυτικούς του πρ. ΝΑΤ, σε δημοσιογράφους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τραπεζουπαλλήλους του πρ. ΕΤΑΤ και πρώην υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ