Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΣΤΕ: Ακύρωσε πρόστιμο 326.550 ευρώ λόγω εικονικών εγγραφών σε ξενοδοχειακή επιχείρηση

Από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη ζήτησε, έλαβε και καταχώρισε στα τηρούμενα βιβλία της εικονικά φορολογικά στοιχεία (υπερτιμολόγηση) και ότι εμφάνισε ανακριβή στοιχεία ως προς την ταμειακή ρευστότητά της.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΣΤΕ: Ακύρωσε πρόστιμο 326.550 ευρώ λόγω εικονικών εγγραφών σε ξενοδοχειακή επιχείρηση freepik

Στην ακύρωση προστίμου ύψους 326.550 ευρώ λόγω εικονικών εγγραφών σε ξενοδοχειακή μονάδα προχώρησε το Δ’ Πενταμελές Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα,  ακυρώθηκε η από 16.2.2021 απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, καθ’ ο μέρος με αυτήν επιβλήθηκε σε ξενοδοχειακή εταιρεία το ως άνω πρόστιμο για εικονικές εγγραφές σε ό,τι αφορά στη ρευστότητα κατά την αξιολόγηση επένδυσης.

Ακύρωση προστίμου: Το χρονικό

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η εταιρεία υπέβαλε την 16.10.2006 αίτηση, με αντικείμενο την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για το επενδυτικό της σχέδιο, συνολικής δαπάνης 2.000.000 ευρώ, το οποίο αφορούσε στον εκσυχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας.

Κατόπιν της από 8.12.2006 γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδόθηκε απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της αιτούσας εταιρείας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για την ενίσχυση του επενδυτικού της σχεδίου, με επιχορήγηση ύψους 1.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής δαπάνης ύψους 2.000.000 ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων και συνολικής δυναμικότητας 320 κλινών.

Ακολούθως, κατόπιν της από 12.1.2011 τελικής έκθεσης ελέγχου και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, την οποία συνέταξε το Περιφερειακό όργανο ελέγχου της Περιφέρειας, εκδόθηκε απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της αιτούσας και εγκρίθηκε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης, ύψους 1.088.500 ευρώ.

Ακύρωση προστίμου

FREEPIK

Με την ίδια απόφαση, το συνολικό ύψος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 2.177.000 ευρώ, το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 1.088.500 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% του κόστους της επένδυσης, η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 588.500 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 27,03% του συνολικού ύψους της επένδυσης και το οποίο πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφαλαιοποιημένο, το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των 500.000 ευρώ και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 13.10.2010.

Κατόπιν της από 30.12.2014 παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στην αιτούσα ως προς την υλοποίηση και νόμιμη καταβολή των επιδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με την από 10.1.2017 πράξη του οικείου Τμήματος Ερευνών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ζητήθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Δωδεκανήσου η αποστολή αντιγράφου του φακέλου της επένδυσης της αιτούσας, ώστε να υποβληθεί σχετικό πόρισμα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Τι διαπίστωσε το ΣΔΟΕ

Από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε, αφενός μεν, ότι η ελεγχόμενη επιδοτήθηκε εν μέρει βάσει μη πραγματικών στοιχείων, καθόσον ζήτησε, έλαβε και καταχώρισε στα τηρούμενα βιβλία της εικονικά φορολογικά στοιχεία (υπερτιμολόγηση), σε τουλάχιστον μία περίπτωση για ποσό 9.800 ευρώ από συγκεκριμένο προμηθευτή, αφετέρου δε, ότι η ελεγχόμενη εμφάνισε κατά την περίοδο της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής της στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και μεταγενεστέρως, ανακριβή στοιχεία ως προς την ταμειακή ρευστότητά της, καθόσον εμφανίσθηκε να διαθέτει στα περιουσιακά της στοιχεία (ενεργητικό) ταμειακή ρευστότητα, την οποία στην πραγματικότητα δεν διέθετε, το ζήτημα δε αυτό συναρτάται με το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής, το οποίο με την απόφαση υπαγωγής είχε ορισθεί στο ποσό των 500.000 ευρώ.

Η αιτούσα επιχείρηση κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της ως προς τα διαπιστωθέντα από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αναφορικά με την εμφάνιση πλασματικής εικόνας για την ταμειακή της ρευστότητα, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της επένδυσης.

Η εισήγηση της υπηρεσίας πρότεινε την επιβολή προστίμου 5.442,50 ευρώ, με την αιτιολογία ότι η επένδυση υλοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί παραγωγικά, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του ν. 3299/2044, και ότι από την πρόσκαιρη αρνητική ρευστότητα της επιχείρησης κατά το στάδιο της αξιολόγησης δεν διαπιστώθηκε βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Ακύρωση προστίμου

Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Με την προσβαλλόμενη πράξη του περιφερειάρχη, κατ’ απόκλιση από την ανωτέρω γνωμοδότηση, επιβλήθηκε στην αιτούσα πρόστιμο ανερχόμενο σε 326.550,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο μέγιστο προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3299/2044 ποσοστό [30%].

Το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αιτιολογείται επαρκώς διότι, καίτοι εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή διατάξεων που παρέχουν στη διοίκηση διακριτική ευχέρεια για τον προσδιορισμό του ύψους του επιστρεπτέου ποσού της ενίσχυσης και καθορίζουν κριτήρια για την άσκηση της ευχέρειας αυτής, προσδιόρισε το προς επιστροφή ποσό στο ανώτατο όριο 30% που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004, με μόνη επίκληση την ενδεχόμενη, απλώς, μη υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του νόμου, ως ένδειξη σοβαρότητας της επίμαχης παράβασης.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ