Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Στο “φως” οι πρόσθετες αμοιβές δικαστικών λειτουργών και προσωπικού ΝΣΚ – Τι προβλέπει εγκύκλιος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οι υπόχρεοι στην υποβολή σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων ανά εξάμηνο. Οι εξαιρέσεις από το ανώτατο όριο των αποδοχών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Στο “φως” οι πρόσθετες αμοιβές δικαστικών λειτουργών και προσωπικού ΝΣΚ – Τι προβλέπει εγκύκλιος του Ελεγκτικού Συνεδρίου FREEPIK

Τις διαδικασίες για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ορίζει η επικαιροποιημένη εγκύκλιος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όπως αναφέρεται, οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι εξαμηνιαίες και η συμπλήρωση και υποβολή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα, για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί και εφόσον οι δεδουλευμένες αμοιβές αυτές έχουν καταβληθεί.

Η εκάστοτε μονάδα προσωπικού των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, θα πρέπει να φροντίσει για την συγκέντρωση και διαβίβαση των δηλώσεων, βεβαιώνοντας ότι έχει λάβει γνώση για τυχόν κατοχή δεύτερης θέσης ή πρόσθετης απασχόλησής τους σε άλλο φορέα του στενού ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στην περίπτωση που οι πρόσθετες αμοιβές προέρχονται από άλλους φορείς, απαιτείται να συνυποβάλλονται βεβαιώσεις αποδοχών, συμβάσεις ή λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά, από όπου θα προκύπτει το ύψος των αμοιβών ή συντάξεων, το χρονικό διάστημα που αφορούν.

Οι δηλώσεις θα διαβιβάζονται στη συνέχεια στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποδέκτη την Υπηρεσία Επιτρόπου «Πολυθεσία, Αποδοχές», ενώ τονίζεται πως η παράλειψη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

Παράλληλα, σημειώνεται πως οι αρμόδιοι εκκαθαριστές οφείλουν να παρακρατούν από τους δικαιούχους τα επιπλέον ποσά, εφόσον διαπιστώνουν ή λαμβάνουν γνώση υπέρβασης των οριζόμενων ορίων απολαβών τους.

Πρόσθετες αμοιβές δικαστικών λειτουργών

eurokinissi

Πρόσθετες αμοιβές δικαστικών λειτουργών: Τι θα περιλαμβάνουν οι δηλώσεις

Οι υπόχρεοι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ θα πρέπει να συμπληρώσουν με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους τα προσωπικά στοιχεία, κατοικίας, επικοινωνίας, τηλέφωνο, ΑΔΤ και ΑΦΜ.

Θα πρέπει επίσης να αναγραφεί το σύνολο των μηνιαίων καθαρών τακτικών και πρόσθετων αποδοχών ή/και συντάξεων που εισπράχθηκαν κατά το εξάμηνο στο οποίο αφορά η δήλωση στη βάση συγκεκριμένου πίνακα όπου θα αναφέρονται κατά μήνα:

* Οι μηνιαίες αποδοχές της κύριας απασχόλησης και, εάν συγχρόνως οι δηλούντες κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο Τομέα ή είναι συνταξιούχοι, θα αναγράφονται και οι αποδοχές από τη θέση αυτή ή τη σύνταξη (κύρια και επικουρική).

* Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση, η οποία θα περιγράφεται αναλυτικά (επωνυμία φορέα, σχέση εργασίας, θέση, διάρκεια απασχόλησης,). Τα ποσά των πρόσθετων αμοιβών θα περιλαμβάνονται στη δήλωση του μήνα κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου είσπραξης αυτών.

* Σε περίπτωση που εισπράττονται αμοιβές που ανατρέχουν σε παρελθόντα εξάμηνα, για τα οποία είτε δεν έχει υποβληθεί δήλωση είτε έχει υποβληθεί χωρίς να περιλαμβάνει τις ανωτέρω αμοιβές, θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου οι υπεύθυνες δηλώσεις για τα οικεία διαστήματα, πλήρως συμπληρωμένες, σε αντικατάσταση των προηγούμενων.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι εφόσον οι δεδουλευμένες αμοιβές ενός εκάστου εξαμήνου δεν έχουν καταβληθεί στο δικαιούχο εντός της εκ του νόμου προθεσμίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για το ίδιο εξάμηνο (ήτοι το α ́ δεκαπενθήμερο μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί), θα πρέπει η υποβολή της δήλωσης να γίνεται αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της είσπραξης, με ευθύνη του λαβόντος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται επίσης πως σε περίπτωση μη ύπαρξης πρόσθετων αμοιβών, δεν απαιτείται η διαβίβαση αρνητικής δήλωσης, ενώ δεν απαιτείται η διαβίβαση υπευθύνων δηλώσεων μισθοδοτούμενων δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, για τους οποίους οι πρόσθετες (πέραν των τακτικών) αμοιβές που λαμβάνουν, αφορούν αποκλειστικά σε εργασία παρασχεθείσα στον ίδιο φορέα (π.χ. υπερωρίες, επιτροπές, αποζημιώσεις) και δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου από τον εκκαθαριστή. Παράλληλα, ορίζονται και οι εξαιρέσεις από το ανώτατο όριο αμοιβών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ