Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Τα όρια πειθαρχικού ελέγχου εισαγγελικών λειτουργών – Τι αναφέρει εγκύκλιος του Αρείου Πάγου

Δίνει οδηγίες για τους ελέγχους από τον Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων και τον Εισαγγελέα Εφετών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τα όρια πειθαρχικού ελέγχου εισαγγελικών λειτουργών – Τι αναφέρει εγκύκλιος του Αρείου Πάγου (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με εγκύκλιο, που απευθύνεται στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Σκιαδαρέσης, οριοθετεί τον τρόπο διενέργειας πειθαρχικού ελέγχου των εισαγγελικών λειτουργών από τον Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων και τον Εισαγγελέα Εφετών.

Ο αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης ενεργεί αμέσως προκαταρκτική εξέταση. Η προκαταρκτική εξέταση είναι άτυπη και ενεργείται είτε από τον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής αγωγής, είτε με εντολή του από άλλο δικαστικό λειτουργό ανώτερο κατά βαθμό από εκείνον που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Εκείνος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση: α) οφείλει να ζητήσει προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από αυτόν που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα με γραπτή κλήση, στην οποία περιέχεται ακριβής περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν το ερευνώμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τις διατάξεις, που το προβλέπουν, β) δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών στοιχείων από κάθε άλλη αρχή, γ) μεριμνά για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και δ) εξετάζει μάρτυρες, αν το κρίνει αναγκαίο.

Συντρέχουσα αρμοδιότητα Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και Προέδρου Συμβουλίου Επιθεώρησης

Σύμφωνα με τον κ. Σκιαδαρέση με τις τελευταίες διατάξεις επαναφέρθηκε η συντρέχουσα παράλληλη αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με εκείνη του Προέδρου του Συμβουλίου Επιθεώρησης όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο των εισαγγελικών λειτουργών Α ́ και Β ́ βαθμού.

Και όπως σημειώνει εάν ο νομοθέτης ήθελε αποκλειστική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τότε θα έπρεπε να το διευκρινίσει, προσθέτοντας στο επίμαχο άρθρο την φράση «και από τους εισαγγελικούς λειτουργούς του Α ́ και Β ́ βαθμού».

Αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο – όπως λέει – καθώς το συγκεκριμένο εδάφιο του άρθρου προβλέπει αλλεπάλληλες συντρέχουσες/ παράλληλες πειθαρχικές αρμοδιότητες. Τονίζει δε «εξάλλου θα έπρεπε να είχε ρυθμισθεί επίσης ειδικά η συνήθης περίπτωση των μικτών καταγγελιών εναντίον δικαστών και εισαγγελέων για το ίδιο ιστορικό πειθαρχικό συμβάν».

«Εάν επιληφθούν αμφότεροι, δηλ. τόσο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης, της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού, είναι σαφές κατά το άρθρ. 117§12 εδ. α ́, β ́ ν. 4938/22 ότι εν τέλει αποκλειστικά αρμόδιος καθίσταται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως ανώτερος κατά βαθμό σύμφωνα με το άρθρ. 66§1 εδ. β’. βα’ ν. 4938/22, οπότε η μέχρι τούδε συντρέχουσα/ παράλληλη αρμοδιότητα μετατρέπεται ex lege σε αποκλειστική υπέρ του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» τονίζει ο κ. Σκιαδαρέσης.

freepik

Ποια είναι τα όρια του πειθαρχικού ελέγχου

* Αν ο πειθαρχικά ελεγχόμενος είναι εισαγγελέας εφετών, τότε προδήλως ενόψει της ανωτέρω § 9 του άρθρ. 117 ν. 4938/22 την πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση διενεργεί ο επιλαμβανόμενος (βάσει καταγγελίας, αναφοράς κλπ) Εισαγγελέας ή ο ορισθείς Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ενώ αν ο πειθαρχικά ελεγχόμενος είναι αντεισαγγελέας Εφετών, τότε ο επιλαμβανόμενος σχετικά Εισαγγελέας ή ο ορισθείς Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί σύμφωνα με την ανωτέρω § 9, αντί να διενεργήσει ο ίδιος πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, να παραγγείλει (με κοινοποίηση στους συναρμόδιους Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης και Υπουργό Δικαιοσύνης) την διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε εισαγγελέα εφετών, ο οποίος θα του υποβάλλει εκτελεσμένη την παραγγελία μαζί με την πειθαρχική δικογραφία χωρίς πόρισμα. Το τελευταίο θα συντάξει αδέσμευτα κατά την αιτιολογημένη κρίση του ο έχων παραγγείλει σχετικά προβαίνοντας στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, ενώ βεβαίως μπορεί να ζητήσει με την παραγγελία του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και την υποβολή μαζί με την δικογραφία σχεδίου (ανυπόγραφου πορίσματος.

* Αν ο πειθαρχικά ελεγχόμενος είναι πρωτοβάθμιος εισαγγελικός λειτουργός, οπότε υπάρχει συντρέχουσα αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών, τότε ο επιλαμβανόμενος (βάσει καταγγελίας, αναφοράς κλπ) Εισαγγελέας ή ο ορισθείς Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, αντί να διενεργήσει ο ίδιος πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, να παραγγείλει (με κοινοποίηση στους επίσης συναρμόδιους Υπουργό Δικαιοσύνης και Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης):

α) Την διενέργεια σύμφωνα με την ανωτέρω §9 του άρθρ. 117 ν. 4938/22 πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης κατά περίπτωση σε εισαγγελέα εφετών ή ακόμα πρωτοδικών, ο οποίος θα του υποβάλει εκτελεσμένη την παραγγελία με την πειθαρχική δικογραφία χωρίς πόρισμα. Το τελευταίο θα συντάξει αδέσμευτα κατά την αιτιολογημένη κρίση του ο έχων παραγγείλει σχετικά προβαίνοντας στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, ενώ βεβαίως μπορεί να ζητήσει με την παραγγελία του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και την υποβολή μαζί με την δικογραφία σχεδίου (ανυπόγραφου) πορίσματος.

β) Τον οικείο εισαγγελέα εφετών να ασκήσει την αρμοδιότητά του κατά το άρθρ. 117§1 εδ. ζ’ ν. 4938/22, οπότε στην περίπτωση αυτή θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και θα συνταχθεί πόρισμα. Ακολούθως, αν ασκηθεί από τον οικείο εισαγγελέα εφετών πειθαρχική δίωξη, θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αν όμως εκδοθεί απαλλακτικό πόρισμα, τότε πριν την αρχειοθέτηση – αυτό μαζί με τον φάκελο της δικογραφίας θα υποβληθεί διαδοχικά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης, για να κρίνουν στο στάδιο αυτό, αν θα ασκήσουν ή όχι την συντρέχουσα αρμοδιότητά τους προς έγερση πειθαρχικής δίωξης, την οποία σαφώς δεν έχουν απεμπολήσει και συνεπώς τυχόν προηγούμενη αρχειοθέτηση αποτελεί ανεπίτρεπτα αδικαιολόγητο τετελεσμένο σύμφωνα με το άρθρ. 117§12 εδ. δ’ ν. 4938/22 (βλ. και την 1/ 1991 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Πλαγιανάκου, υπό το όμοιο προϊσχύσαν καθεστώς του άρθρ. 99§12 ν. 1756/ 1988, όπως είχε προστεθεί με το άρθρ. 1485 ν. 1868/ 1989). Αν κανένα από τα δύο ανώτατα όργανα δεν ασκήσει την αρμοδιότητά του, τότε επιστρέφεται ο φάκελος στον οικείο εισαγγελέα εφετών και γνωστοποιείται (με απλή κοινοποίηση σε εμάς και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης) η αρχειοθέτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι το μόνο όργανο που δεν δεσμεύεται από αυτήν.

γ) Τον οικείο εισαγγελέα εφετών να ασκήσει την κατά το άρθρ. 11781 εδ. ζ’ ν. 4938/22 αρμοδιότητά του, πλην όμως ρητώς κατά την κυριαρχική του κρίση (στην οποία πάντως επαφιέμεθα μόνο εμείς και όχι βεβαίως ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης, με τον οποίο πρέπει να γίνει ειδική σχετική συνεννόηση). Έτσι μετά την πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση και την σύνταξη του απαιτούμενου πορίσματος, αν ο εισαγγελέας εφετών ασκήσει πειθαρχική δίωξη, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς επίσης τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ αν (ο εισαγγελέας εφετών), όπως δικαιούται, αρχειοθετήσει την υπόθεση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει τούτο στους ίδιους.

* Αν ο διευθύνων την εισαγγελία εφετών ή ο ορισθείς από αυτόν εισαγγελέας εφετών επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως προς πειθαρχικό έλεγχο πρωτοβάθμιου εισαγγελικού λειτουργού βάσει καταγγελίας, αναφοράς κλπ απευθυνόμενης στον ίδιο, τότε προηγουμένως – ανεξαρτήτως αν αυτή φέρεται να μας κοινοποιείται ή όχι – ενημερώνει σχετικά τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επισυνάπτοντας την καταγγελία, αναφορά κλπ (όπως επίσης ενημερώνει τους παραλλήλως συναρμόδιους Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης και Υπουργό Δικαιοσύνης), ακριβώς ενόψει του ενδεχομένου να έχουμε ήδη επιληφθεί της υπόθεσης εμείς ή έτερος συναρμόδιος. Στην πρώτη περίπτωση, αφού τον πληροφορήσουμε σχετικά, συνεχίζουμε (εμείς) τον πειθαρχικό έλεγχο ως ανώτεροι κατά βαθμό και αρμόδιοι κατά το άρθρ. 117§1 εδ. α ́ ν. 4938/22. Εάν όμως δεν έχουμε ήδη επιληφθεί, μπορούμε να επιληφθούμε το πρώτον, οπότε είτε ενεργούμε οι ίδιοι πληροφορώντας σχετικά τον οικείο εισαγγελέα εφετών, είτε μπορούμε να του παραγγείλουμε, με την δέουσα πάντως απόλυτη σαφήνεια, την αρμόζουσα κατά την κρίση μας πειθαρχική κατά περίπτωση διαδικασία.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ