Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Το διπλό “φάουλ” του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου έφερε πρόστιμο 30.000 ευρώ: Αρνήθηκε δεδομένα από κάμερες ασφαλείας – Τα διατηρούσε παρανόμως

Οι αντιφάσεις της εταιρείας μετά από αίτημα πολίτη για στοιχεία σχετικά με αυτοκινητιστικό δυστύχημα στους χώρους της. Τι προβλέπει απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Το διπλό “φάουλ” του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου έφερε πρόστιμο 30.000 ευρώ: Αρνήθηκε δεδομένα από κάμερες ασφαλείας – Τα διατηρούσε παρανόμως unsplash

Προσωπικά δεδομένα: Η άρνηση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ικανοποιήσει έγγραφο αίτημα πολίτη σε καταγεγραμμένο συμβάν αυτοκινητιστικού δυστυχήματος από τις κάμερες ασφαλείας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ), οδήγησε την συγκεκριμένη εταιρεία να πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 30.000 ευρώ για παραβίαση των κανόνων προσωπικών δεδομένων.

Αντιθέτως, όπως αποφάνθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Οργανισμός όχι μόνον αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία καταγραφής, αλλά αποκαλύφθηκε πως παρά τις επισημάνσεις της τελικώς τα διατηρούσε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού.

Ειδικότερα, εξετάζοντας τη σχετική υπόθεση μετά από προσφυγή του πολίτη προέκυψε πως «ο καταγγέλλων επικαλούμενος την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένων εικόνας) τα οποία τον αφορούν και τον ταυτοποιούν ως οδηγό αυτοκινήτου με εμφανή αριθμό κυκλοφορίας που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και τα οποία καταγράφηκαν από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του ΟΛΗ άσκησε νόμιμα στις… το κατ’ άρ. 15 ΓΚΠΔ δικαίωμα πρόσβασης με το οποίο ζητούσε να ενημερωθεί για μια σειρά πληροφοριών που αφορούν το πρόσωπό του αναφορικά με τροχαίο συμβάν που είχε λάβει χώρα στις … . Ο ΟΛΗ απάντησε αρχικά στο ανωτέρω αίτημα με την από … επιστολή του, εμπρόθεσμα μεν, αρνούμενος δε να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης επικαλούμενος αφενός τη διενεργούμενη διαδικασία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και την διερεύνηση της νομιμότητας λειτουργίας του συστήματος βιντεοσκόπησης, αφετέρου, ότι είναι διατεθειμένος να συμμορφωθεί σε δικαστική ή εισαγγελική εντολή χορήγησης του υλικού».

Προσωπικά δεδομένα

eurokinissi

Ο πολίτης υπέβαλε νέα αίτηση προς τον ΟΛΗ για «το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και επιπλέον ζήτησε τη διατήρηση και μη διαγραφή του επίδικου υλικού, ενώ στις … επανέλαβε τα αιτήματά του σημειώνοντας ότι δεν έλαβε καμία απάντηση. Πράγματι, ο ΟΛΗ ουδόλως ανταποκρίθηκε στα επόμενα, του αρχικού, αιτήματα του καταγγέλλοντος».

Υπήρχαν (παρατύπως) τα δεδομένα

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΟΛΗ, η ανεξάρτητη Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα πως «είχε στη διάθεσή του το επίδικο υλικό που περιελάμβανε προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος και δεν το είχε ακόμη διαγράψει. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η Αρχή καθώς πρώτον, εάν ο ΟΛΗ είχε διαγράψει τα δεδομένα εικόνας κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος πρόσβασης, θα είχε ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα για το γεγονός της διαγραφής και δεν θα χρειαζόταν να επικαλεστεί τη διενεργούμενη διαδικασία συμμόρφωσης, ούτε την ανάγκη έκδοσης δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής. Επιπλέον, από την ίδια απάντηση προκύπτει και η Αρχή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω δεδομένα εικόνας διατηρούνταν στο σύστημα του ΟΛΗ και δεν είχαν διαγραφεί».

Ειδικότερη αναφορά γίνεται σε «επιτρεπτό και νόμιμο της χρήσης από δημόσιες αρχές των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων» αποδεικνύει ότι τα δεδομένα εικόνας του καταγγέλλοντος, μαζί με όλα βεβαίως τα λοιπά δεδομένα εικόνας που περιλαμβάνονταν στο σύστημα και αφορούσαν έτερα φυσικά πρόσωπα, διατηρούνταν επ’ αόριστον και ο ΟΛΗ διατηρούσε αμφιβολίες, τόσο για τη νομιμότητα λειτουργίας του συστήματος, όσο και για τη νομιμότητα διατήρησής τους ή μη».

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή αποφάσισε να «επιβάλλει στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις ειδικότερες περιστάσεις αυτής, ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις».

Προσωπικά δεδομένα: Οι διαπιστώσεις της Αρχής

Βάσει όσων αναφέρονται στην γνωμοδότηση της ανεξάρτητης Αρχής:

«i. Το γεγονός ότι ο ΟΛΗ δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος ενώ διατηρούσε εν γνώσει του στο σύστημα τα αιτούμενα δεδομένα εικόνας.

  1. Το γεγονός ότι ο ΟΛΗ επικαλέσθηκε το πρώτον και μόνον ενώπιον της Αρχής ότι κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος πρόσβασης είχε διαγράψει τα δεδομένα εικόνας του καταγγέλλοντος ενώ διαπιστώθηκε ότι τα διατηρούσε και δεν τα είχε διαγράψει.

iii. Το γεγονός ότι ενώ ο ΟΛΗ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε από τις 25.5.2018 να έχει συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ σε σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του συστήματος βιντεοσκόπησης, εν τούτοις, δεκαοκτώ (18) μήνες αργότερα, στις …, χρόνο απάντησης στον καταγγέλλοντα, βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία συμμόρφωσης, κατά ρητή παραδοχή του.

Προσωπικά δεδομένα

eurokinissi

  1. Το γεγονός ότι ενώ ο καταγγέλλων μετά το αρχικό αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης επανήλθε άλλες δυο φορές εκ νέου με συμπληρωματικό αίτημα πρόσβασης και διατήρησης – μη διαγραφής των δεδομένων, εν τούτοις ο ΟΛΗ ουδέποτε απάντησε, έστω και αρνητικά.
  2. Το γεγονός ότι η μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης εν προκειμένω έθιξε ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.
  3. Το γεγονός ότι η παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης δεν αφορούσε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άρθρων 9 και 10 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Αρχής.

vii. Το γεγονός ότι η παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης αποδίδεται σε συνειδητή επιλογή του ΟΛΗ καθώς ενώ τα δεδομένα εικόνας του καταγγέλλοντος διατηρούνταν εν γνώσει του στα συστήματα του, αφενός επέλεξε να μην ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης, αφετέρου, επικαλέστηκε ενώπιον της Αρχής με το μετ’ ακρόαση υπόμνημα του ότι τα εν λόγω δεδομένα είχαν διαγραφεί κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, ενώ δεν είχαν διαγραφεί και διατηρούνταν στο σύστημα της.

viii. Το γεγονός ότι η παράβαση των διατάξεων σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των υποκειμένων υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 5 εδ. β’ ΓΚΠΔ, στην ανώτερη προβλεπόμενη κατηγορία του συστήματος διαβάθμισης διοικητικών προστίμων.

  1. Την απουσία συνεργασίας του ΟΛΗ με την Αρχή καθώς, αφενός, δεν απάντησε στο αρχικό έγγραφο της Αρχής, αφετέρου, με το μετ’ ακρόαση υπόμνημα του παρουσίασε για πρώτη φορά ως λόγο άρνησης της ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος τη δήθεν διαγραφή των προσωπικών δεδομένων κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, ενώ στην πραγματικότητα τα δεδομένα εικόνας δεν είχαν διαγραφεί και διατηρούνταν εν γνώσει στο σύστημα του.
  2. Την απουσία προηγούμενων διαπιστωμένων παραβάσεων της καταγγελλόμενης καθώς από σχετικό έλεγχο προκύπτει ότι δεν της έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα διοικητική κύρωση από την Αρχή.
  3. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Αρχής και με βάση τα οποία διαπίστωσε την παραβίαση του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν αποκόμισε οικονομικό όφελος, ούτε προκάλεσε υλική ζημία στον καταγγέλλοντα».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ