Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Τσουνάμι αναβολών στα δικαστήρια της χώρας: Πότε θα γίνουν οι δίκες – Αναλυτικά η τροπολογία για τον προσδιορισμό χωρίς κόστος στους διαδίκους

Καθημερινά κυρίως στα ακροατήρια του πρώτου βαθμού οι αναβολές είναι χιλιάδες ενώ όπως αποκάλυψε το dikastiko.gr μόνο στο Εφετείο της Αθήνας σε 7 ημέρες αναβλήθηκαν 250 υποθέσεις.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τσουνάμι αναβολών στα δικαστήρια της χώρας: Πότε θα γίνουν οι δίκες – Αναλυτικά η τροπολογία για τον προσδιορισμό χωρίς κόστος στους διαδίκους

Ένα τεράστιο βάρος υποθέσεων που καθημερινά αναβάλλονται στα ελληνικά δικαστήρια , θα κληθούν να διαχειριστούν οι δικαστικές αρχές της χώρας αλλά και οι δικηγόροι , το επόμενο του lockdown διάστημα.

Καθημερινά κυρίως στα ακροατήρια του πρώτου βαθμού οι αναβολές είναι χιλιάδες ενώ όπως αποκάλυψε το dikastiko.gr μόνο στο Εφετείο της Αθήνας σε 7 ημέρες αναβλήθηκαν 250 υποθέσεις.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αφενός αν μπορεί το δικαστικό σύστημα της χώρας που ήδη νοσεί σε επίπεδο ρυθμών απονομής δικαιοσύνης να ανταπεξέλθει ή θα φτάσουμε και πάλι σε επίπεδο διαπιστωμένης αρνησιδικίας όπως είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Πως θα προσδιοριστούν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε πάντως άμεσα στην υποβολή τροπολογίας για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων . Η τροπολογία προβλέπει οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που δεν εκφωνούνται κατά την τρέχουσα μερική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων. «….Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό από 6-11-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899), με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο».

Να σημειωθεί πως ο προσδιορισμός θα γίνει χωρίς επιβάρυνση των διαδίκων και με ηλεκτρονική ενημέρωση

Η τροπολογία

Όπως αναφέρεται:

«…Ο επαναπροσδιορισμός θα γίνει με ευθύνη των δικαστικών σχηματισμών, αζημίως για τους διαδίκους (χωρίς νέα κλήση) και θα ξεκινήσει από τώρα για όλες τις υποθέσεις της τρέχουσας περιόδου αναστολής, χωρίς να αναμένεται, όπως στην προηγούμενη περίοδο αναστολής, η πλήρης επαναλειτουργία των δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι θα ενημερώνονται για τον επαναπροσδιορισμό από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και από το σύστημα solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροπολογίας :

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4899), µε την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως µε πράξη του Προέδρου του Τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του κράτους τη νέα δικάσιμο µε το οικείο πινάκιο ή έκθεμά, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις.

Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος µε αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 556/34/13.11.2020 Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμµικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»

Δείτε τη τροπολογία εδώ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ