Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

Ο εισαγγελέας αφηγείται την δικαστική ιστορία της Folli Follie

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ο εισαγγελέας αφηγείται την δικαστική ιστορία της Folli Follie

Το ποινικό αφήγημα της  Folli Follie ξετυλίγει μέσα από τις σελίδες της διάταξης με την οποία απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, ο αρμόδιος εισαγγελέας, την ώρα που όλοι έχουν κληθεί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί.

Το αφήγημα αυτό αναφέρεται σε ζημίες μέχρι τώρα του ελληνικού δημοσίου (των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,) της τάξεως των 10.621.246 ευρώ, των ιδιωτών της τάξεως των 6.272.845 ευρώ και αντίστοιχα όφελος για τους Δημήτρη και Γιώργο Κουτσολιούτσο,   για τον πρώτο στα 23 εκατ. ευρώ  και για τον δεύτερο στα 3.790.000 ευρώ.

Στο Συμβούλιο

Πάντως οι 10 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, καλούνται σήμερα να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του  Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών που συνεδριάζει σήμερα, με αφορμή τη διάταξη απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που εξέδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας.

Οι κατηγορούμενοι πλέον για απάτη με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου  και για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έχουν κληθεί να διατυπώσουν τη θέση τους πριν το Δικαστικό Συμβούλιο, που έχει και τον τελευταίο λόγο, αποφασίσει αν θα κλείσει για αυτούς τα σύνορα της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι επέστρεψαν στην Ελλάδα την Αθήνα ο Δημήτρης και η Καίτη Κουτσολιούτσου από το μακρινό Χονγκ Κονγκ, κίνηση που κατατείνει ώστε να πειστούν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου πως δεν είναι ύποπτοι φυγής. Στην Ελλάδα βρίσκεται ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Κουτσολιούτσος.

Η επιστροφή των δύο, εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 2 κακουργήματα συνδέεται άμεσα με την απόφασή τους να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου που θα επικυρώσει η όχι την απόφαση του εισαγγελέα για απαγόρευση εξόδου από την χώρα των δυο μετόχων της FF.

Η διάταξη

Το αφήγημα του εισαγγελέα αποκαλύπτεται μέσα από τη  διάταξη απαγόρευσης εξόδου που συνέταξε ο εισαγγελέας Σπ. Παππάς και στηρίζεται στο πόρισμα του επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση: Όπως αναφέρει η διάταξη (την οποία αποκάλυψε η Realnews):

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας με την επωνυμία «Folli Follie» και συγκεκριμένα τα μέλη που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την  οικονομική χρήση 1-1-2016  και 31-12-2016 και 1-1-2017 έως 31-12-2017 (δηλαδή στις συνεδριάσεις  της 7ης Απριλίου 1017 και της 25ης Απριλίου 2018) τέλεσαν  κατά συναυτουργία, κατ΄εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης. Τα ίδια ως άνω άτομα διέπραξαν τα ανωτέρω υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αρθρ.1 παρ.1 του ν.1608/1950, στις περιπτώσεις που προκλήθηκε ζημία, η οποία υπερβαίνει  το ποσό των 150.000 ευρώ σε βάρος νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία αγόρασαν κατά την κρίσιμη περίοδο (2017 έως και 2018) μετοχές της «Folli Follie», καθώς επίσης και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα…Επίσης, αντίστοιχη ποινική ευθύνη βαρύνει όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας  που συμμετείχαν στις  επίμαχες συνεδριάσεις του Δ.Σ….

Στην τέλεση της ως άνω πράξης συμμετείχαν ως άμεσοι συνεργοί των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου οι: ο CFO του Υποομίλου στην Ασία, ο Οικονομικός Διευθυντής της εισηγμένης στην Ελλάδα «Folli Follie», ο οποίος υπέγραψε με την ιδιότητά του αυτή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν για τις δύο εταιρικές χρήσεις(2016,2017), ο Διευθυντής του Λογιστηρίου της ως άνω εταιρείας «Folli Follie», ο οποίος υπό την ίδια ιδιότητα υπέγραψε τις ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις και των δύο ετών, ο συνδιαχειριστής του Υποομίλου της «Folli Follie Sourcing Group», ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις του συγκεκριμένου Υποομίλου για τα έτη 2016 και 2017 από κοινού με τον Δημήτριο Κουτσολιούτσο  και τον CFO του Υποομίλου στην Ασία, ο ορκωτός ελεγκτής του Ομίλου, για τις ίδιες παραπάνω χρήσεις, ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

Ειδικότερα, χωρίς την υπογραφή τους, αλλά και τη σύμφωνη επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων γνώμη τους, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της «Folli Follie» (συναυτουργοί  στην αξιόποινη πράξη της απάτης) δεν θα μπορούσαν να διατυπώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους (τα πρώτα), και να εγκρίνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  και να τις δημοσιοποιήσουν  (τα μέλη του ΔΣ), δηλαδή δεν θα μπορούσαν να εξαπατήσουν όλους τους αποδέκτες (επενδυτικό κοινό, συναλλασσόμενους) με τις πεποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δύο ως άνω οικονομικώς χρήσεων (2016 και 2017).

Οι προαναφερθέντες συνεργοί λόγω της ιδιότητάς τους και της ενεργούς  σύμπραξής τους στη σύνταξη (αλλά και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα τόσο των οικονομικών καταστάσεων του Υποομίλου Ασίας FF Group Sourcing Ltd , όσο και των ενοποιημένων καταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα), ή λόγω της ακώλυτης  πρόσβασης που είχαν στα βιβλία , και στοιχεία της εταιρείας, είχαν γνώση για την ανακρίβεια και τον ψευδή χαρακτήρα των οικονομικών μεγεθών της και ήταν  σε πολύ στενή και μακροχρόνια συνεργασία και με αυτήν (την εταιρεία) και με την οικογένεια Κουτσολιούτσου. Γνώριζαν συνεπώς την παράνομη δράση του Υποομίλου της Ασίας.

Παρόλα αυτά στον κύκλο της αρμοδιότητάς του ο καθένας, προχώρησαν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό να ποριστούν οι ίδιοι, αλλά και η εταιρεία όφελος (δεδομένου ότι ο καθένας από αυτούς κατείχε θέση κλειδί σ΄αυτήν), και συγκεκριμένα με τον παραπάνω σκοπό ενήργησαν ώστε να διογκωθεί η χρηματιστηριακή , αλλά και η λογιστική αξία της μετοχής της εταιρείας και να εξαπατηθούν οι συναλλασσόμενοι και το επενδυτικό κοινό , μεταξύ αυτών και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως  τα Ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ κλπ) παράλληλα δε να διατηρήσουν οι ίδιοι την  συνεργασία  τους με την εταιρεία ως μέλη της διοίκησης, ή στελέχη, ή συνεργάτες της.

Πιο συγκεκριμένα στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 δηλώθηκαν πωλήσεις 1.112.348.021 δολαρίων ΗΠΑ και στη χρήση 2016 1.008760.170 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι πραγματικές σύμφωνα με την εταιρεία Α&Μ ανήλθαν μόλις στο ποσό των 116.847.155 δολαρίων ΗΠΑ για κάθε εκ των ανωτέρω χρήσεων. Αναλόγου μεγέθους διόγκωση έλαβε χώρα και στα ταμειακά διαθέσιμα και στα αποθέματα.

Από την προαναφερθείσα συναυτουργική συμπεριφορά τους τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «Folli Follie», εμπνευστές, δημιουργοί και εκτελεστές της προπεριγραφείσας χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας, με την άμεση συνδρομή των στελεχών και συνεργατών τους έβλαψαν την περιουσία επενδυτών μέσω της παραποίησης των οικονομικών μεγεθών της εν λόγω εταιρείας, με σκοπό να αποκομίσει η τελευταία καθώς και οι βασικοί μέτοχοι αυτής, Δημήτριος και Γιώργος Κουτσολιούτσος, παράνομο περιουσιακό όφελος.

Το παράνομο αυτό περιουσιακό όφελος , όσον αφορά στην εταιρεία, συνίσταται στη βελτίωση της οικονομικής της θέσης και συγκεκριμένα στη μεγέθυνση της κεφαλαιοποίησής της (χρηματιστηριακής αξίας, ήτοι τιμή μετοχής επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), στην αθέμιτη αύξηση της τιμής (υπερτίμηση της αξίας) της μετοχής της, που δημιουργήθηκε από την αθρόα διάθεση των κεφαλαίων των παραπλανηθέντων παθόντων για την απόκτηση μετοχών, των οποίων η «χρηματιστηριακή τιμή» ήταν υπερβολικά  διογκωμένη σε σχέση με την πραγματική τους αξία, καθώς και της αξίας της εταιρείας μέσω της διόγκωσης βασικών οικονομικών μεγεθών, στη βελτίωση της φήμης και αξιοπιστίας της εταιρείας , στη δυνατότητά της για ευχερέστερη δανειοληψία και για εξαγορά άλλων εταιρειών.

Όσον αφορά δε στους βασικούς μετόχους το παράνομο περιουσιακό όφελος συνίσταται στο ποσό που αποκόμισαν από την πώληση των υπερτιμημένων μετοχών κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και ανέρχεται για μεν τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο μέχρι στιγμής σε 23 εκ. ευρώ , καθόσον, στις 9-5-2017 πώλησε 1.150.000 μετοχές FF (τιμή ανά μετοχή 20 ευρώ), για δε τον Γιώργο Κουτσολιούτσο  σε 3.790.000 ευρώ , καθόσον στις 21-4-2017, πώλησε 100.000 μετοχές FF, έναντι συνολικού τιμήματος 1.890.000 ευρώ (τιμή/μετοχή 18,9 ευρώ) και, στις 24-4-2017, 100.000 μετοχές, έναντι συνολικού τιμήματος 1.900.000  ευρώ(τιμή/μετοχή 19 ευρώ).

Περαιτέρω σε ότι αφορά την έως τώρα ζημία του Δημοσίου και δη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτή με τις πράξεις των κατηγορουμένων ανέρχεται στο χρηματικό ποσό  10.621.246 ευρώ, ενώ η έως τώρα ζημία των ιδιωτών στο χρηματικό ποσό των 6.272.845 ευρώ…»

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ