Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Δωροδοκίες, πλαστογραφίες και δίκη για να ακυρωθούν οι μισθώσεις

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Δωροδοκίες, πλαστογραφίες και δίκη για να ακυρωθούν οι μισθώσεις

Σε νέα προσφυγή στην ισραηλινή δικαιοσύνη προχώρησε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με αντικείμενο για ακόμη μία φορά την ακύρωση συμφωνιών παραχώρησης ακινήτων τεράστιας αξίας στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ σε εταιρίες που κατά τους Αγιοταφίτες αποτελούν οχήματα της “εξτρεμιστικής οργάνωσης” εποίκων Ateret Cohanim που έχει σκοπό να καταλάβει την ιδιοκτησία της εκκλησίας και να αυξήσει την εβραϊκή παρουσία στην περιοχή .

Μία υπόθεση από τα παλιά

Η υπόθεση των επίδικων συμφωνιών ,ανάγεται στην περίοδο του πρώην Πατριάρχη Ειρηναίου και αφορά τη μίσθωση τεράστιας αξίας κτηρίων για 99 χρόνια, σε εταιρίες υπό την επιρροή της οργάνωσης Ateret Cohanim, πράξεις που το Πατριαρχείο θεωρεί άκυρες. Η συμφωνία είχε γίνει το 2004  και είχε προκαλέσει σκάνδαλο στο Πατριαρχείο καθώς διατάραξε το status quo , το καθεστώς δικαιωμάτων που έχουν εκκλησιαστικοί οργανισμού στους Άγιους Τόπους και στην ιερή Πόλη χριστιανών, μουσουλμάνων και ιουδαίων.

Οι συμφωνίες, εξαιτίας της οποίας το Πατριαρχείο επί δεκαπέντε χρόνια βρίσκεται σε δικαστικές διαμάχες, με το καθεστώς της επί 99 χρόνια μίσθωσης και δυνατότητα για ανανέωσης της άλλα 99 χρόνια, είχαν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καθώς θεωρήθηκε πως εξυπηρετούσαν φανατικούς Εβραίους να ισχυροποιήσουν την θέση τους στο μερίδιο κατοχής της πόλης .

Πρόκειται για τρεις συμβάσεις με πρώτη τον Αύγουστο του 2004 οπότε είχε μισθωθεί το ξενοδοχείο New Imperial στην εταιρία Richards Marketing Corporation για 1,25 εκατ. δολάρια. Τον ίδιο μήνα η Berisford Investments Ltd μίσθωσε το ξενοδοχείο Petra για 500.000 δολάρια. Η τρίτη σύμβαση έγινε τον Οκτώβριο, με την μίσθωση από την Gallow Global Ltd ενός κτιρίου για 55.000 δολάρια. Και τις τρεις εταιρίες είχε βρει ως μεσολαβήτρια η οργάνωση Ateret Cohanim που εδώ και σαράντα χρόνια φαίνεται να αγοράζει κτήρια στη μουσουλμανική συνοικία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, για να εγκαταστήσει σε αυτά εβραϊκές οικογένειες.

Να σημειωθεί ότι στο Ισραήλ ισχύει το καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης για 49 ή 99 ή 999 χρόνια.

Τα Ισραηλινά δικαστήρια στα οποία κατέφυγε το Πατριαρχείο για την ακύρωση των συμφωνιών θεώρησαν έγκυρη την διαδικασία παραχωρήσεων , με τελευταία απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου που προ δύο μηνών επικύρωσε απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου θεωρώντας πως οι συμφωνίες ειναι εν ισχύ. Το Πατριαρχείο έχει ήδη ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης καθώς συνέλλεξε νέα , αποκτηθέντα μετά την κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου, στοιχεία που κατά την εκτίμηση του ακυρώνουν τις παραχωρήσεις.

Τα νέα στοιχεία που επικαλείται το Πατριαρχείο

Το Πατριαρχείο επικαλείται όπως υποστηρίζει αδιάψευστα στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι συμφωνίες του 2004 ήταν προϊόν δωροδοκιών , απάτης και πλαστογραφίας εγγράφων , ενώ επαναφέρει στο κάδρο των πρωταγωνιστών τον Νικόλαο Παπαδήμα διαχειριστή των οικονομικών επί Ειρηναίου.

Ο Παπαδήμας ,επί σειρά ετών καταζητούμενος , είχε συλληφθεί το 2013 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με πλαστό διαβατήριο Παναμά και έχει καταδικαστεί για απάτη και πλαστογραφία. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Πατριαρχείο, πριν λίγες ημέρες, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:

“Η νέα μαρτυρία, τήν ὁποίαν ἀπέκτησε τό Πατριαρχεῖον, ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ  Ateret Cohanim καί αἱ ἑταιρεῖαι αὐτῆς ἐπλαστογράφησαν ἔγγραφα καί ἤνοιξαν δικαστικήν διαδικασίαν βασιζομένην εἰς αὐτά τά πλαστά ἔγγραφα παρά τήν γνῶσιν τῆς  Ateret Cohanim ὅτι αὐτά ἦσαν πλαστογραφημένα. Ἡ μαρτυρία αὕτη δεικνύει ὅτι αἱ ὕποπτοι αὐταί συμφωνίαι τοῦ 2004 περιεῖχαν δωροδοκίας ὑπό τῆς Ateret Cohanim καί ὅλαι αἱ ἐνδείξεις καταδεικνύουν ὅτι αἱ δωροδοκίαι ἐπληρώθησαν εἰς τόν τότε ὑπάλληλον τοῦ Πατριαρχείου κ. Νικόλαον Παπαδήμαν”.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς από την πλευρά του Πατριαρχείου η διευκόλυνση που φέρεται να παρείχε ο κ. Παπαδήμας,  εικάζεται ότι του απέφερε κέρδη άνω του ενός εκατομμυρίων δολαρίων. Ο τότε Πατριάρχης Ειρηναίος έχει ισχυριστεί  πως ο Παπαδήμας λειτούργησε μόνος του και  έκανε τις μισθώσεις χωρίς την έγκριση του, εκμεταλλευόμενος ένα πληρεξούσιο.

Η Πύλη του Δαυίδ και η “επιχείρηση” αλλαγής του status quo

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται :

“Τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων θεωρεῖ τάς ἀποπείρας τῶν ἐξτρεμιστικῶν Ὀργανώσεων Ateret Cohanim, νά καταλάβουν ἰδιοκτησίας τῆς ἐκκλησίας, εὑρισκομένας εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις Πύλην τοῦ Δαυΐδ καί εἰς τήν Ἀλ-Μουαζαμίγιε, ὡς ἕνα κτύπημα εἰς τήν αὐτόχθονα Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν .Τό Πατριαρχεῖον διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ Καθεστῶτος εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ἰδίως εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κυρίαν εἴσοδον τῶν διαφόρων Πατριαρχείων καί τῶν προσβάσεων τῶν προσκυνητῶν πρός τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἀπειλεῖ τό ἀδιάκοπον καί ἀπό ἑκατοντάδας ἐτῶν μωσαϊκόν καί τήν ἰσορροπίαν, ἡ ὁποία στηρίζει τάς καλάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί τῶν διαφόρων θρησκευμάτων”.

Αναφέρεται επίσης σε τεκμήρια που αποδεικνύουν , όπως ισχυρίζεται, ότι η “εξτρεμιστική οργάνωση” μέσω δισεκατομμυριούχου οικονομολόγου υποστηρικτή της, είχε ξεκινήσει την επιχείρηση αλλαγής του ισχύοντος καθεστώτος συναίνεσης από το 1996, αγοράζοντας από ενοικιαστή του ξενοδοχείου Petra, ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου , τα δικαιώματα του προστατευομένου ενοικιοστασίου έναντι 4.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Εννέα χρόνια μετά ωστόσο, με την συμφωνία του 2004 εμφανίζεται να έχει αγοράσει “ ἀπό τό Πατριαρχεῖον (τό ὁποῖον εἶναι ἰδιοκτήτης τῶν περιουσιῶν) αὐτήν τήν ἰδίαν περιουσίαν, μέ ἕνα ἀκόμη hostel, ἤτοι τό ξενοδοχεῖον “Little Petra Hostel” ἀντί μόνον πεντακοσίων χιλιάδων δολαρίων” . Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι:

“Τό Πατριαρχεῖον παρατηρεῖ ὅτι ἡ νέα μαρτυρία περιλαμβάνει ἔγγραφα ὑπογεγραμμένα ἀπό ἀρχηγούς τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim, καθώς ἐπίσης ἀκουστικάς μαγνητοφωνήσεις ἀπό τόν διευθύνοντα δικηγόρον της Mati Dan καί τόν δικηγόρον Eitan Gevaa, αἱ ὁποῖαι ἀποδεικνύουν ὅτι αὐταί ἐψεύσθησαν καί ἀπέκρυψαν γεγονότα κατά τήν διάρκειαν τῶν νομικῶν διαδικασικῶν εἰς τό δικαστήριον”.

Αμύθητη περιουσία και αντιδράσεις για το ιερό real estate

Να σημειωθεί ότι το Πατριαρχείο κατέχει εντός του Ισραήλ ακίνητα τεράστιας αξίας και θεωρείται ο δεύτερος μετά το ίδιο το Ισραηλινό κράτος, ιδιοκτήτης γης και ακινήτων. Πολλά δε, από τα κτίρια του ισραηλινού κράτους φιλοξενούνται πάνω σε γη που είναι στην κατοχή του Πατριαρχείου. Ενδεικτικά θεωρείται ιδιοκτήτης προσκυνημάτων όπως ο Πανάγιος Τάφος, ο Γολγοθάς, ο τόπος εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, η μεγάλη Βασιλική της  Θείας Γένεσης στην Βηθλεέμ, η εκκλησία της Γεσθημανής στο Όρος των Ελεών και άλλα πολλά ολιγότερο γνωστά. Σε πατριαρχικές εκτάσεις δε, έχουν κτιστεί ,μέσω μακροχρόνιων παραχωρήσεων στο κράτος , το Πάρκο της  Ανεξαρτησίας, το Ισραηλινό Μουσείο, η Μεγάλη Συναγωγή, το ισραηλινό Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο κ.α

Η περιουσία του Πατριαρχείου όμως δεν περιορίζεται μόνο εντός Ισραήλ αλλά και σε άλλες χώρες , όπως η Ελλάδα όπου φαίνεται να κατέχει πάνω από 140 ακίνητα μεταξύ των οποίων θέατρα και άλλα, οι ΗΠΑ , η Κύπρος, η Ιορδανία κλπ.

Πάντως η αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του Πατριαρχείου τα τελευταία χρόνια προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις παλαιστινίων που, ειδικά μετά και την αναγνώριση από τον πρόεδρο Τραμπ της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία ασφαλώς δεν τους ευνοούν.

Μεγάλη μερίδα παλαιστινίων θεωρούν πως το “ξεπούλημα” και οι “δοσοληψίες” του Πατριαρχείου με “ακροδεξιές οργανώσεις εποίκων” επί των ακινήτων του , πλήττει τους ίδιους γιατί αφορά “παλαιστινιακή γη”.

Η οργή αυτή εκφράστηκε τον περασμένο Ιανουάριο όταν την ημέρα των Θεοφανείων δεκάδες παλαιστίνιοι προπηλάκισαν το αυτοκίνητο του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ’ τον οποίο θεωρούν συνυπεύθυνο μαζί με το ισραηλινό κράτος στην επιχείρηση εκδίωξης τους από τον τόπο τους μέσω νέων συμφωνιών παραχώρησης γης.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ