Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Πόρισμα των Επιθεωρητών “καίει” τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Πόρισμα των Επιθεωρητών “καίει” τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

«Φωτιά» είναι το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) για τα πεπραγμένα του  (ΠΦΣ) την περίοδο 2011-2017. Ένα πόρισμα που αποκαλύπτει σήμερα το dikastiko.gr και το οποίο ήδη έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Μεταξύ άλλων οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι την επίμαχη περίοδο, αν και καταγράφεται μείωση των ετησίων εσόδων του φορέα κατά 54% (από 18.880.930,25 ευρώ σε 8.630.531,33 ευρώ ) τα έξοδα αυξάνονται κατά 75% (από 4.040.866,56 ευρώ σε 7.063500,41 ευρώ).

Μεγάλο μέρος των χρημάτων φαίνεται να δαπανήθηκε όπως σημειώνεται σε “έξοδα κίνησης προσώπων που δε φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα, επιχορηγήσεις προς ΝΠΔΔ και αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (φυσικών και νομικών προσώπων)” αλλά… και ταξίδια.

“Απολογούμενος” ο Σύλλογος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η μείωση των εσόδων του ΠΦΣ οφείλεται σε υψηλές οφειλές ασφαλιστικών ταμείων προς τον σύλλογο -από 1/4/2016 και εντεύθεν- και σε θεσμικές μεταβολές που αφορούν στα έσοδα του. Ένα μεγάλος μέρος των ανά έτος εξόδων του αποτελεί, όπως είπε, η δαπάνη απόδοσης εφάπαξ βοηθημάτων από τον ειδικό λογαριασμό ΚΑΕΦ στους δικαιούχους φαρμακοποιούς η οποία φαίνεται πως είχε σημαντική επίδραση στην ως άνω καταγραφείσα αύξηση των εξόδων του.

Απευθείας αναθέσεις

Εκτός των παραπάνω πάντως , διαπιστώθηκαν και πολλά άλλα. Ειδικότερα, ότι η στελέχωση των υπηρεσιών του ΠΦΣ με υπαλληλικό προσωπικό, το ελεγχόμενο διάστημα, ήταν ανεπαρκής σε σχέση με το αντικείμενο του φορέα. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2018 υπηρετούσαν στο Σύλλογο μόνο δύο διοικητικοί υπάλληλοι-με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου οι οποίοι συνεπικουρούνταν από έναν κλητήρα-γενικών καθηκόντων.

Κι αυτό παρόλο που «από το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν προκύπτει κώλυμα ως προς την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων για την ενίσχυση του διοικητικού δυναμικού, είτε δια προκηρύξεως προσλήψεως μέσω ΑΣΕΠ-χωρίς περιορισμό ως προς την αναλογία προσλήψεων/αποχωρήσεων στο δημόσιο, λόγω του αυτοχρηματοδοτούμενου χαρακτήρα του φορέα- είτε μέσω του προγράμματος κινητικότητας στο δημόσιο”.

Γιατί λοιπόν δεν προχωρούσαν σε προσλήψεις; Γιατί κατά το ίδιο διάστημα, στον Σύλλογο παρείχαν υπηρεσίες ή έργο συνολικά οχτώ εξωτερικοί συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατόπιν απευθείας αναθέσεως των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες αναθέσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταγράφονται ως επαναλαμβανόμενες με αναδόχους τα ίδια πρόσωπα.

Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά, περίπτωση πρώην τακτικού υπαλλήλου του ΠΦΣ, που συνταξιοδοτήθηκε το 2015. Ωστόσο από 1/1/2016 έως τον χρόνο ελέγχου(Ιουλ.2018), παρείχε υπηρεσίες στον φορέα, ως εξωτερικός συνεργάτης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έχοντας συστήσει ομόρρυθμη εταιρεία/ανάδοχο, με άλλο εταίρο τον γιο του.

Κατά παράβαση των νόμων

Στα συμπεράσματά τους επίσης οι ελεγκτές αναφέρουν πως οι αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές πάσης φύσεως χρηματικές παροχές προς τα μέλη του Δ.Σ. και τους εξωτερικούς συνεργάτες με οιαδήποτε σχέση ή σύμβαση (υπηρεσιών ή έργου), από 1.1.2013 έως τον Ιούλιο του 2018 που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, καταβάλλονταν , παρανόμως, εκτός του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Στην πλειονότητα επίσης των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι δαπάνες του φορέα εκτελέσθηκαν-εκκαθαρίσθηκαν χωρίς τα προβλεπόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται προηγουμένως από όλα τα αρμόδια πρόσωπα που ορίζονται βάσει του Κανονισμού του Συλλόγου (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Ταμίας του Δ.Σ.), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα εντάλματα δεν έφεραν καμία υπογραφή. Περαιτέρω, επί του εντάλματος πληρωμής σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναγράφονταν η σχετική απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως της δαπάνης και ανάληψης της υποχρέωσης και ομοίως δεν βρέθηκε αντίστοιχη πράξη-εντολή στα συνημμένα δικαιολογητικά πληρωμής.

Εκτός των παραπάνω διαπιστώθηκε επίσης ότι:

  • Οι δαπάνες οδοιπορικών, εξόδων παράστασης Προέδρου και αποζημιώσεων πάσης φύσης μελών του Δ.Σ. καταβάλλονταν χωρίς να προκύπτει η ύπαρξη της προβλεπόμενης προηγούμενης απόφασης τακτικής Γ.Σ. περί καθορισμού του ποσού των αντίστοιχων αποζημιώσεων/εξόδων κίνησης/οδοιπορικών.
  • Ο φορέας δεν αναρτούσε ανελλιπώς και αμελλητί όλες τις –κατά τον ν.3861/2010- αναρτητέες πράξεις στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με συνέπεια την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών χωρίς να πληρούται η εκ του νόμου τιθέμενη προϋπόθεση ισχύος της απαιτούμενης για τη σχετική εκταμίευση πράξης.
  • Επίσης, δεν αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πράξεις ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου ενώ δεν προκύπτει η έκδοση και ανάρτηση σχετικών Προσκλήσεων-Διακηρύξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και αποφάσεων ορισμού Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών ή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των αναθετουσών υπηρεσιών ούτε περίληψη των συμβάσεων.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, αναφέρουν οι ελεγκτές, “από τον ΠΦΣ, κατά το ελεγχόμενο διάστημα, διενεργούνταν επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών ή έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε αρκετές περιπτώσεις στα ίδια φυσικά και νομικά πρόσωπα, με διαδοχικές συμβάσεις προϋπολογισθέντων κονδυλίων που υπερέβαιναν για τον καθένα τις 20.000€ ετησίως, χωρίς να προκύπτει ότι πληρούνταν τουλάχιστον οι όροι διαφανούς και χρηστής διοίκησης…”

Ειδική μνεία τέλος κάνουν οι ελεγκτές στις δύο μονοπρόσωπες–μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρείες του Συλλόγου τις ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ & ΙΔΕΕΑΦ ΑΕ οι οποίες συστάθηκαν με σκοπό τη διαχείριση ή την αξιοποίηση της περιουσίας του. Όπως σημειώνουν παρέκκλιναν του σκοπού που προβλέπει ο νόμος καθώς και λοιπών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ