Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: “Καμπάνα”στην Ελβετία για αιφνιδιασμό διαδίκων με “άγνωστα στοιχεία”

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: “Καμπάνα”στην Ελβετία για αιφνιδιασμό διαδίκων με “άγνωστα στοιχεία”

Τα δικαστήρια πρέπει να μην βασίζουν τις αποφάσεις τους σε πραγματικά ή νομικά στοιχεία που δεν έχουν  συζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τα οποία οδηγούν στην έκβαση συμπερασμάτων, τα οποία κανένα από τα μέρη δεν θα μπορούσε να προβλέψει!

Αυτό έκρινε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επέβαλε «καμπάνα» στην Ελβετία για παραβίαση του δικαιώματος στη χρηστή απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρου 6 § 1, δικαίωμα ακρόασης).

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελβετία πρέπει να καταβάλει 2.334 ευρώ για ηθική βλάβη και 7.000 ευρώ για έξοδα και δικαστικές δαπάνες σε δύο Μεξικανούς υπηκόους.

Στην προκειμένη περίπτωση που κρίθηκε από το ΕΔΔΑ, το εθνικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε αυτεπαγγέλτως μη νόμιμη την παράσταση του δικηγόρου των προσφευγόντων, λόγω εικαζόμενης ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του. Οι προσφεύγοντες δεν ενημερώθηκαν και δεν τους ζητήθηκαν οι απόψεις τους, ούτε τους δόθηκε η ευκαιρία να διορθώσουν την έλλειψη εκπροσώπησης, σε αντίθεση με τις ρητές απαιτήσεις του νόμου.

Τον Απρίλιο του 2008 και τον Ιούλιο του 2009, οι προσφεύγοντες συνήψαν μισθωτήρια για τη μίσθωση κατοικίας, με ετήσιο ενοίκιο 83.800 και 62.800 ευρώ. Ο εκμισθωτής δεν τους παρέσχε το επίσημο έντυπο για τον καθορισμό του αρχικού ποσού ενοικίου. Το 2010 οι οι προσφεύγοντες, εκπροσωπούμενοι από την Ένωση Ενοικιαστών της Γενεύης άσκησαν αγωγή για τον καθορισμό του αρχικού μισθώματος.Τελικά, στις 21 Ιανουαρίου 2013 υπέβαλαν προσφυγή ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει την προσφυγή και παρέπεμψε την υπόθεση ξανά προς εκδίκαση. Επίσης, δεν τους επιδίκασε καμία αποζημίωση, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν νομίμως εκπροσωπηθεί.

Οι προσφεύγοντες δεν είχαν ενημερωθεί

Τελικά, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι ότι η αρχή της διεξαγωγής της δίκης κατ΄ αντιμωλία απαιτεί από τα δικαστήρια να μη βασίζουν την απόφασή τους σε πραγματικά ή νομικά στοιχεία που δεν έχουν  συζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τα οποία οδηγούν στην έκβαση συμπερασμάτων, τα οποία κανένα από τα μέρη δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Επίσης, επεσήμανε ότι η αρχή της αντιδικίας και η αρχή της ισότητας των όπλων απαιτούν ότι κάθε διάδικος σε μία διαφορά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θέσει την υπόθεση υπό συνθήκες που να μην τον θέτουν σε σαφή μειονεκτική θέση σε σχέση με το άλλο μέρος.

Εν προκειμένω, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είχε στερήσει από τους προσφεύγοντες την εκπροσώπηση  τους μετά την άσκηση της αγωγή τους. Οι προσφεύγοντες δεν είχαν ενημερωθεί για το θέμα αυτό και δεν τους ζητήθηκαν οι απόψεις τους, ούτε τους δόθηκε η ευκαιρία να το διορθώσουν κατάσταση, αντίθετα με τους ρητές απαιτήσεις του νόμου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου να στερήσει στους προσφεύγοντες την εκπροσώπηση τους από δικηγόρο, η οποία είχε ληφθεί μάλιστα ελλείψει αντιδικίας, τους είχε θέσει αντικειμενικά σε σαφώς μειονεκτική θέση αναλογικά με το άλλο μέρος, το οποίο εκπροσωπήθηκε νόμιμα.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ