Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

Αλλάζει ο τρόπος εκπροσώπησης του Δημοσίου στις δίκες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αλλάζει ο τρόπος εκπροσώπησης του Δημοσίου στις δίκες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με διαφορετικό τρόπο θα εκπροσωπείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο στις δίκες του Ν. 3869/2010 που αφορά στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο ΠΟΛ 1190/2018 της ΑΑΔΕ:

«Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 («I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α ́ 179/11-10-2018), με το οποίο προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002 («Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»), μετά την αναρίθμηση της προυφιστάμενης παραγράφου 6 του ανωτέρω άρθρου σε 7.

Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως πιστωτή, στις δίκες του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α ´ 179 130 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις προβλέπεται πλέον η εκπροσώπηση αυτού κατά την εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων σε πρώτο βαθμό και κατά τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5, 5α, 6 και 7 του ν. 3869/2010 από τον «Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντα Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης» ο οποίος παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (στον πρώτο βαθμό) με γραπτή δήλωση του που αποστέλλεται με το φάκελο των απόψεων της Υπηρεσίας στη Γραμματεία του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του τελευταίου εδαφίου του κοινοποιουμένου άρθρου, οι νέες ρυθμίσεις «εφαρμόζονται σε υποθέσεις αιτήσεων που κατατίθενται μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ήτοι μετά την 11η/10/2018) και εφεξής,καθώς και σε αιτήσεις εκδίκασης των οποίων έχει προσδιοριστεί  μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ