Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Το ΦΕΚ για τις προαγωγές αντιπροέδρων του ΣΤΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Το ΦΕΚ για τις προαγωγές αντιπροέδρων του ΣΤΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου 2019, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α΄ 55), και της παρ. 3 του άρθρου 71 του ιδίου Κώδικα, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52).

2. Την με αριθμ. 46/2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, επιλέγεται για την πλήρωση κενής θέσης Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθεί στη θέση αυτή. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 95859/30-12-2019).

Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου 2019, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α΄ 55), και της παρ. 3 του άρθρου 62 του ιδίου Κώδικα.

2. Την με αριθμ. 47/2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, επιλέγονται για τη πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αικατερίνη Χριστοφορίδου του Χριστοφόρου-Ερμοκράτη, Παναγιώτης Ευστρατίου του Μιχαήλ και Ευαγγελία Νίκα του Νέστορος, οι οποίοι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα, για να προαχθούν στις θέσεις αυτές. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 95425/30-12-2019).

Ο Υπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ