Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023

Η πλατφόρμα για 37.000 δίκες υπερχρεωμένων ανοίγει σήμερα και οι Ειρηνοδίκες «κραυγάζουν»: «Μη χρεώσετε πάνω από 180 υποθέσεις σε κάθε δικαστή»

Στη νέα ΚΥΑ που ισχύει μέχρι την 7η Δεκεμβρίου για τη λειτουργία των δικαστηρίων , δεν ανεστάλη η προθεσμία υποβολής της αίτησης.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η πλατφόρμα για 37.000 δίκες υπερχρεωμένων ανοίγει σήμερα και οι Ειρηνοδίκες «κραυγάζουν»: «Μη χρεώσετε πάνω από 180 υποθέσεις σε κάθε δικαστή»

Πρεμιέρα σήμερα  1η Δεκεμβρίου για τις αιτήσεις  επαναπροσδιορισμού 37.000 υποθέσεων του νόμου Κατσέλη που θα πρέπει να δικαστούν έως το τέλος του 2021.

Η πλατφόρμα ανοίγει κανονικά και οι πολίτες που τους οι δίκες τους ήδη είχαν προσδιοριστεί για μετά τον 6ο του 2021 , θα πρέπει να σπεύσουν να ετοιμάσουν την αίτηση επαναπροσδιορισμού για να μη χάσουν το δικαίωμα στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Στη νεα ΚΥΑ που ισχύει μέχρι την 7η Δεκεμβρίου για τη λειτουργία των δικαστηρίων , δεν ανεστάλη η προθεσμία υποβολής της αίτησης:

«β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010 (Α’ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)», αναφέρει η ΚΥΑ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι πολίτες που ειχαν υποβάλλει την πρώτη αίτηση μέχρι τις 31/12/2014 και 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015,  θα έχουν (αν δεν αλλάξει κάτι ) προθεσμία από 1/12/2020 έως 15/01/2021 να υποβάλλουν την αίτηση επαναπροσδιορισμού ώστε να μη χάσουν αμαχητί (χωρίς δικαστήριο) την υπόθεσή τους (Αναλυτικά εξηγεί τη διαδικασία ο δικηγορος Δημ. Λυρίτσης στη στήλη «άρθρα»).

Αλλωστε ο νόμος (4745/2020) που ψηφίστηκε πρόσφατα αναφέρει :

«1. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του παρόντος, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

2.Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού επέχει θέση κλήσης προς συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση επαναπροσδιορισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4B έως 4Z, η αίτηση λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα».

Ειρηνοδίκες: Ασφυκτιούν τα δικαστήρια, προλαβαίνουν δεν προλαβαίνουν και με το νέο νόμο υπερχρεωμένων – Σε 6,6 δικαστικά τρίμηνα αντί 27 μπορεί να κλείσουν οι υποθέσεις

Σε ξεσκαρτάρισμα των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη ευελπιστεί η Επιτροπή Ειρηνοδικών όπως τονίζει στην εισήγησή της προς την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις νέες διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ. Ωστόσο, επισημαίνει πως εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα τα Ειρηνοδικεία θα συνεχίσουν να ασφυκτιούν και να μην προλάβουν να κλείσουν τις υποθέσεις έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες, ακόμη και με τα νέα δεδομένα.

Η Επιτροπή Ειρηνοδικών που συνέστησε το ΔΣ της ΕνΔΕ αποτελείται από τους συναδέλφους Ευθαλία Κώστα, Γεώργιο Δελή, Διονύσιο Αντωνάτο, Νικόλαο Μάνο και Ελένη Τζουνάκου και απέστειλε στο ΔΣ την εισήγηση για τα  θέματα του επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάει, παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού συζήτησης των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, ορισμό εισηγητών Πτώχευσης Ειρηνοδικών που υπηρετούν σε κεντρικά Ειρηνοδικεία των νομών και προώθηση της έγγραφης διεξαγωγής των υποθέσεων με υιοθέτηση ανώτατου αριθμού που θα εισάγονται περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Επιτροπής.

Στα θετικά της νέας διαδικασίας, η Επιτροπή εντάσσει την «πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης ολοκληρωμένου «ηλεκτρονικού φακέλου» στην πολιτική δίκη, χωρίς φυσική παρουσία στα Ειρηνοδικεία, εφόσον, η διαδικασία αφετεριάζεται, με την αίτηση επαναπροσδιορισμού και τις κοινοποιήσεις της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ, και η εξέλιξή της, με την κατάθεση προτάσεων και το κλείσιμο της δικογραφίας, μπορεί, ομοίως, να λάβει χώρα ηλεκτρονικά στα Ειρηνοδικεία.

Όπως αναφέρεται, εάν για παράδειγμα σε ένα Ειρηνοδικείο «φέρονται να εκκρεμούν 2.000 αιτήσεις σε βάθος χρόνου, με το πέρας της διαδικασίας θα διαφανεί και θα απομείνει ο πραγματικός αριθμός των ώριμων προς συζήτηση υποθέσεων, ιδίως, αν ληφθούν υπόψη, μεταβολές στο μεσοδιάστημα, όπως, παραιτήσεις λόγω εξωδικαστικής διευθέτησης, διπλοεγγραφές, θάνατοι κ.ο.κ.».

Συγχρόνως, με την κατάθεση προτάσεων σε συγκεκριμένη προθεσμία ενέργειας κάθε διάδικος, επωμίζεται, καταρχήν, το βάρος εισφοράς του υλικού που θεωρεί επωφελές για την παραδοχή των ισχυρισμών του, ενώ, εξ αποτελέσματος, και στις δύο περιπτώσεις, αξιοποιείται, ενεργητικά, το διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αιτήσεως έως την απώτερη της 15.6.2021 συζήτησή της, εντός καθορισμένης δικονομικής δραστηριότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της νέας διαδικασίας, αποτελεί η τήρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Ειρηνοδικείων που θα την εφαρμόσουν. «Τούτο, σημαίνει ότι πρέπει να εναρμονιστούν στα νέα δεδομένα, με την υιοθέτηση ανώτατου αριθμού υποθέσεων που θα εισάγονται στα νέα πινάκια, από 15.6.2021 και εντεύθεν, στα πρότυπα της «νέας τακτικής διαδικασίας», που ισχύει, ήδη, κατά τον ν. 4335/2015».

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μην περιλαμβάνουν στα πινάκια τους ανώτατο αριθμό υποθέσεων με τη δυνητική και αβέβαιη πρόβλεψη δυνατότητας αναβολών, παραιτήσεων κ.ο.κ., που ίσχυε ως τώρα, αλλά, αντίθετα, ανώτατο, συγκεκριμένο αριθμό υποθέσεων για τις οποίες θα έχουν προκατατεθεί προτάσεις, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την τυπική συζήτηση της υπόθεσης.

Τα παραδείγματα της Επιτροπής

Για τον αριθμό των υποθέσεων που θα εισαχθούν σε κάθε πινάκιο, όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναλογία των εκκρεμών αιτήσεων που θα επαναπροσδιοριστούν, σε σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων Ειρηνοδικών, ενώ, σε κάθε περίπτωση οι εναρμονισθέντες Κανονισμοί θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στην ΟλΑΠ, κατά το αρ. 17 παρ. 7 ΚΟΔΚΔΛ,

Παραδείγματα:

α. Ειρηνοδικείο με ειδικό τμήμα 3869/2010, με 7 υπηρετούντες Ειρηνοδίκες, 2 δικασίμους τον μήνα για κάθε Ειρηνοδίκη, αντίστοιχα, με μέσο όρο 30 εγγεγραμμένες υποθέσεις 3869/2010 και 5.000 εκκρεμείς αιτήσεις μετά την 15.6.2021 και έως το 2030, ήτοι για (9 έτη Χ 3 τρίμηνα ανά δικαστικό έτος=) 27 δικαστικά τρίμηνα. Υπό την ισχύ του ν. 4745/2020 και με τις πλέον δυσοίωνες προβλέψεις 30% των υποθέσεων δεν θα επαναπροσδιοριστεί. Συνεπώς, συνολική εκκρεμότητα [5000 – (5000 Χ 30%=) 1500=] 3.500 αιτήσεις, εκ των οποίων αντιστοιχούν σε κάθε Ειρηνοδίκη (3.500 / 7=) 500 υποθέσεις για τις οποίες θα έχουν προκατατεθεί προτάσεις. Τις εκκρεμείς αυτές αιτήσεις, ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου μπορεί να κατανείμει σε πινάκια με μέγιστο αριθμό λ.χ. 8 ανά πινάκιο και, ως εκ τούτου, θα χρειαστούν [500 υποθέσεις για κάθε Ειρηνοδίκη / (8 υποθέσεις ανά πινάκιο χ 2 πινάκια τον μήνα) 16=] 31 μήνες, στρογγυλοποιημένα, για την περαίωση κοκ. Οι υποθέσεις του 3869/2010 θα εκκαθαριστούν σε (31/ 3=) σε 10 δικαστικά τρίμηνα, αντί των 27 δικαστικών τριμήνων που θα ίσχυαν χωρίς τον επαναπροσδιορισμό του ν. 4745/2020 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αναβολές, κλήσεις κ.ο.κ.

β. Ειρηνοδικείο χωρίς ειδικό τμήμα 3869/2010, με 7 υπηρετούντες Ειρηνοδίκες, 2 δικασίμους τον μήνα για κάθε Ειρηνοδίκη, αντίστοιχα, με μέσο όρο 16 εγγεγραμμένες υποθέσεις 3869/2010 και 2.000 εκκρεμείς αιτήσεις μετά την 15.6.2021 και έως το 2030, ήτοι για (9 έτη Χ 3 τρίμηνα ανά δικαστικό έτος=) 27 δικαστικά τρίμηνα. Υπό την ισχύ του ν. 4745/2020 και με τις πλέον δυσοίωνες προβλέψεις 30% των υποθέσεων δεν θα επαναπροσδιοριστεί. Συνεπώς, συνολική εκκρεμότητα [2000 – (2000 Χ 30%=) 600=] 1.400 αιτήσεις, εκ των οποίων αντιστοιχούν σε κάθε Ειρηνοδίκη (1.400 / 7=) 200 υποθέσεις για τις οποίες θα έχουν προκατατεθεί προτάσεις. Τις εκκρεμείς αυτές αιτήσεις, ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου μπορεί να κατανείμει σε πινάκια με μέγιστο αριθμό λ.χ. 5 ανά πινάκιο και, ως εκ τούτου, θα χρειαστούν [200 υποθέσεις για κάθε Ειρηνοδίκη/(4 υποθέσεις ανά πινάκιο χ 2 πινάκια τον μήνα) 10=] 20 μήνες, για την περαίωση κ.ο.κ.. Οι υποθέσεις του 3869/2010 θα εκκαθαριστούν σε (20/3=) σε 6,6 δικαστικά τρίμηνα, αντί των 27 δικαστικών τριμήνων που θα ίσχυαν χωρίς τον επαναπροσδιορισμό του ν. 4745/2020 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αναβολές, κλήσεις κ.ο.κ..   

Τα ανωτέρω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, αναδεικνύουν, όμως, την σημασία τηρήσεως των Κανονισμών Λειτουργίας, που επισήμανε η υπ’ αρ. 36/2020 απόφαση ΔιοικΟλΑΠ, και, εξ αρχής, είχε τονίσει και η Ομάδα Εργασίας στο Πόρισμά της, προκειμένου ο μέγιστος αριθμός χρέωσης για κάθε συνάδελφο Ειρηνοδίκη να μην ξεπεράσει, ετησίως, τις (8 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο Χ 2 πινάκια τον μήνα Χ 9 μήνες του δικαστικού έτους=) 144 υποθέσεις για τα Ειρηνοδικεία που λειτουργεί τμήμα του ν. 3869/2010 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις οι οποίες αναβάλλονται ή ματαιώνονται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4745/2020, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, για τις οποίες η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021) στις οποίες όμως πρέπει να προστεθούν οι αναφερόμενες αιτήσεις μεταρρύθμισης και απαλλαγής, ώστε ο ανώτατος αριθμός χρέωσης να μην υπερβαίνει τις 180 υποθέσεις, και τις (5 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο Χ 2 πινάκια τον μήνα Χ 9 μήνες του δικαστικού έτους=) 90 υποθέσεις για τα Ειρηνοδικεία που δεν λειτουργεί τμήμα, αντίστοιχα. 

Δυσλειτουργίες σε περιφερειακά Δικαστήρια

Δυσλειτουργία εκτιμάει πως θα επιφέρει ο ορισμός ως πτωχευτικού δικαστηρίου στις μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις του Ειρηνοδικείου και του Ειρηνοδίκη ως εισηγητή, ειδικά σε περιφερειακά Δικαστήρια, που υπηρετεί μικρός αριθμός Ειρηνοδικών, δεδομένου ότι στα μονοεδρικά και πολύ μικρά Ειρηνοδικεία μπορεί να συμβεί το παράδοξο ο Ειρηνοδίκης που θα συγκροτεί το Δικαστήριο και θα κηρύσσει την πτώχευση να ορίζει, παράλληλα, τον εαυτό του ως Εισηγητή της.

Η Επιτροπή παραθέτει και ορισμένα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, διευκρινίζοντας όμως πως δεν γίνεται επιμερισμός των υποθέσεων εξυγίανσης, συνδιαλλαγής και πτώχευσης, οι οποίες αναφέρονται, συγκεντρωτικά, ως υποθέσεις εταιρικής αφερεγγυότητας ενώπιον του Πρωτοδικείου. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός, αμιγώς, των πτωχεύσεων που κατατέθηκαν τα προηγούμενα έτη. Εξ αυτών: Για το σύνολο της επικράτειας: το 2017 κατατέθηκαν, συνολικά, 1.512 αιτήσεις εταιρικής αφερεγγυότητας, το 2018, 1.443 αιτήσεις, το 2019, 1.167 αιτήσεις και στο Α΄τρίμηνο του 2020, 159 αιτήσεις. Εξ αυτών, στα τέλη του 2019 εκκρεμούν στην επικράτεια 2.671 αιτήσεις, από τις οποίες οι 1.591 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ήτοι, περίπου τα 3/5 του συνόλου των αιτήσεων αφορούν στον Νομό Αττικής.

Και όπως υπογραμμίζει: «Κατόπιν έρευνας στο Πρωτοδικείο Αθηνών τις χειρίζονται 2 Εισηγητές – Πρόεδροι Πρωτοδικών, με καθημερινή παρουσία του ενός εξ αυτών, στην Υπηρεσία και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 1 Εισηγητής. Αν, δηλαδή, ληφθεί υπόψη ότι για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται και το προπτωχευτικό στάδιο της διαδικασίας προειδοποίησης αφερεγγυότητας των αρ. 1 επ. ν.  4738/2020, που ενδεχομένως, δεν θα λειτουργήσει στην πράξη, ένας ικανός αριθμός Ειρηνοδικών – Εισηγητών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο της Πτώχευσης, πιθανολογείται ότι θα ήταν, συνολικά, για τον νομό Αττικής, οι 6 έως 8 Ειρηνοδίκες – Εισηγητές και για τους λοιπούς νομούς της χώρας 1 έως 2 Ειρηνοδίκες – Εισηγητές».

Αναλυτικά η εισήγηση της Επιτροπής Ειρηνοδικών

eisigisi-epitropis-eirinodikon (1)

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ