Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Ιδρύθηκαν τα ειδικά «επενδυτικά» τμήματα στo Εφετείo – Ποιοι τα στελεχώνουν

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ιδρύθηκαν τα ειδικά «επενδυτικά» τμήματα στo Εφετείo – Ποιοι τα στελεχώνουν

Τα ειδικά «επενδυτικά» τμήματα στα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκαν με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι εδώ και μερικές μέρες (τουλάχιστον στο Εφετείο Αθηνών) γεγονός με προφανή στόχο εκ μέρους της κυβέρνησης την επίσπευση έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων για επενδύσεις που μπλοκάρονται.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που ειχε εξ αρχής δεσμευθεί για την ίδρυση αυτών των τμημάτων, ουσιαστικά απενεργοποιεί (ή επιχειρεί να το κάνει) έναν από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.

Στόχος είναι να σταματήσει η ατέρμονη δικαστική διαδικασία, που ουσιαστικά λειτουργεί υπονομευτικά για τις επενδύσεις στη χώρα, αφού μια δικαστική προσφυγή (η οποία εκκρεμεί επι μακρόν) μπορεί να τινάξει την επενδυση στον αέρα. Αντίθετα η επίσπευση της εκδίκασης και μάλιστα από εξειδικευμένους δικαστές, θα οδηγήσει ή σε άμεση απεμπλοκή ή φυσικά σε άμεση διακοπή της εντός ευλόγου, όμως, χρονικού διαστήματος.

Τα επενδυτικά δικαστήρια

Ηδη στο Εφετείο της Αθήνας η Ολομέλεια του δικαστηρίου όρισε δυο τμήματα και οι δικογραφίες που θα υπάγονται προς εκδίκαση σε αυτά , με διαδικασίες τα fast tracκ, αφορούν σε υποθέσεις ενέργειας,-τηλεπικοινωνιών,-θέματα ανταγωνισμού,-αναπτυξιακά έργα,-μεγάλα επενδυτικά project και λοιπά.

Η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών , σύμφωνα με το άρθρο 359 του νεου νόμου , προχώρησε στη δημιουργία των τμημάτων «για την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους (ήτοι έχουν σήμερα αντικείμενο ανώτερο των 20.000 ευρώ) επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων».

Δικαστές με ειδικές γνώσεις

Η πρόβλεψη είναι τα ως τμήματα αυτά να στελεχώνουν (ει δυνατόν) κατά προτίμηση, δικαστές με εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εμπειρία στη συγκεκριμένη κατηγορία διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλων σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή δραστηριότητα.

Τα πρόσωπα θα οριστούν το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον για το Εφετείο Αθηνών θα αφορούν υποθέσεις από όλες τις περιοχές που εκτείνεται η αρμοδιοτητά του και εκτός Αθηνών.

Έλλειψη προσωπικού

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έγινε ορισμός ειδικών τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά θα καλυφθούν οι ανάγκες μέσα στα υφιστάμενα τμήματα του δικαστηρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ