Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Τα μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων έως τις 31-1-2021

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τα μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων έως τις 31-1-2021

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, το Συμβούλιο Χαρίτων που γνωμοδοτεί σε ποιους, καταδικασθέντες θα μετατρέψει ή θα μετριάσει τις ποινές που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, η απόφαση έχει ως εξής:

«Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 58/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 58/2020 ΥΠΟΥΡΓEIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 3887

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος, β) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4139/2013 και του άρθρου 34 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ190/τ.Α΄/30-11-2019), γ) του άρθρου 10 παρ. 2 της από 7-8-1974 συντακτικής πράξης.

2. Την 7329/2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ 39/ τ.ΥΟΔΔ/2019).

3. Τα π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) και 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

4. Την 55080/30-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία διορίσθηκε στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Πάνος Αλεξανδρής του Ιωάννη (ΦΕΚ 515/τ.ΥΟΔΔ/5-8-2019).

5. Το υπ’ αριθμ. 15462/9-1-2020 έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

τροποποιούμε:

Την αριθμ. 7329/18-1-2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χαρίτων και

Ορίζουμε:

I. Πρόεδρο του Συμβουλίου Χαρίτων τον Πάνο Αλεξανδρή του Ιωάννη (ΑΚ 203668) μετακλητό Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

II. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου Χαρίτων την Ευαγγελία Δαούτη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 901372), Εφέτη Αθηνών σε αντικατάσταση της Κωνσταντίνας Σπηλιωτοπούλου του Γεωργίου, Εφέτη Αθηνών, (ΑΔΤ ΑΕ 355862).

III. την Βασιλική Νικολοπούλου του Κωνσταντίνου (ΑΔ ΤΑΗ 623159), Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αντικατά σταση του Ιωάννη Λαμπράκη του Μιχαήλ, ήδη Προϊστα μένου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΤ Χ 180757).

IV. Γραμματέα του Συμβουλίου Χαρίτων ορίζουμε την Αντωνίνα Κατσίρη του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΒ 232545), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αντικατάσταση του Αθανάσιου Μπακογιώργου του Ζαχαρία, υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΤ ΑΖ 015839), με αναπληρώτρια την Παρασκευή Φλώρου του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ214965), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αντικατάσταση της Ευρυδίκης Σαραντάκου του Παναγιώτη, υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΤ ΑΚ 205814).

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-1-2021. Κατά τα λοιπά ισχύει η 7329/2019 απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Tags: Συμβούλιο Χαρίτων, Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ