Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

«Υπερλειτουργεί» το ΝΣΚ – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για το 2019

NEWSROOM icon
NEWSROOM
«Υπερλειτουργεί» το ΝΣΚ – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για το 2019

 

Περίπου 44.000 παραστάσεις στα Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά και Διαιτητικά Δικαστήρια της χώρας μας, καθώς και δεκάδες παραστάσεις στα Δικαστήρια της Ε.Ε., στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε διεθνείς Διαιτησίες, πραγματοποίησαν το 2019 τα μέλη του Ν.Σ.Κ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, το ποσοστό των υποθέσεων με θετική έκβαση για το Δημόσιο ή τα Νομικά Πρόσωπα που το Ν.Σ.Κ. εκπροσωπεί, ήταν 70% περίπου, ενώ στις ακυρωτικές υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων, το ποσοστό υπερέβη το 80%. Περαιτέρω, έκλεισαν εξωδικαστικά και χωρίς κανένα κόστος για τον πολίτη, χιλιάδες υποθέσεις. Συντάχθηκαν 8.000 περίπου εισηγήσεις σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις, εκδόθηκαν 13.000 περίπου Πράξεις Τριμελών Επιτροπών και έγινε επεξεργασία 2.341 συμβάσεων.

Μέλη του Ν.Σ.Κ. συμμετείχαν ως πρόεδροι ή μέλη σε 630 συλλογικά όργανα της Διοίκησης, όπου σε 3.757 συνεδριάσεις αυτών, εξετάστηκαν 22.400 περίπου υποθέσεις. Εκδόθηκαν 269 Γνωμοδοτήσεις (Ατομικές, Τμημάτων, Ολομέλειας) Ν.Σ.Κ., 348 γνωμοδοτικά απαντητικά έγγραφα σε ερωτήματα της Διοίκησης και απαντήθηκαν εκατοντάδες προφορικά ερωτήματα. Οι νεοεισερχόμενες δικαστικές υποθέσεις για το 2019 ανήλθαν στις 63.616, ενώ τα έγγραφα που διακινήθηκαν ως εισερχόμενα και εξερχόμενα από την Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., ανήλθαν στις 539.251.

 

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην εισαγωγή της έκθεσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιωάννης -Κωνσταντίνος Χαλικιάς, «αποτελούν την ασφαλέστερη απόδειξη για τις σπουδαίες υπηρεσίες (με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος) που το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παρέχει προς το Δημόσιο και τους φορείς των οποίων διεξάγει τη νομική υπηρεσία τους.Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που, με τον χειρισμό και την ευνοϊκή έκβαση μίας μόνο υπόθεσης ενώπιον του ΔΕΕ (C-680/17P Ελληνική Δημοκρατία κατά 14
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) επιστρέφονται στην Ελλάδα 72.000.000 ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο και Απρίλιο του 2020 με δυο νέες αποφάσεις του ΔΕΕ έγιναν δεκτές αναιρέσεις που άσκησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας και επιστρέφονται συνολικά στον κρατικό προϋπολογισμό 72.000.000 και 279.000.000 και 166.000.000=518.000.000 ευρώ περίπου όταν η καθαρή ετήσια δαπάνη του Κράτους για τη μισθοδοσία των μελών του Ν.Σ.Κ., δεν υπερβαίνει τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ομάδας Εργασίας του Ν.Σ.Κ. για το P.S.I. που τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία πάνω από 1.000 υποθέσεις ενώπιον εθνικών, ενωσιακών, διεθνών δικαστηρίων καθώς και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της ρύθμισης του χρέους της Ελλάδας και την απομείωσή του κατά 110 περίπου δις ευρώ.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του Ν.Σ.Κ. στο όλο σύστημα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα μας, τόσο ως δικαστικός παραστάτης της Ελλάδας κατά την εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του ΕΔΔΑ, όσο και ως «εκπρόσωπος» του ΕΔΔΑ κατά το στάδιο εκτέλεσης και συμμόρφωσης προς τις καταδικαστικές αποφάσεις. Στην τριετία 2017-2018-2019 εκδόθηκαν 307 αποφάσεις του ΕΔΔΑ και από αυτές οι 93, δηλ. το 31% ήταν καταδικαστικές, 157 προσφυγές διαγράφηκαν από το πινάκιο λόγω φιλικού διακανονισμού ή μονομερούς δήλωσης και 57 απορρίφθηκαν. Επίσης, έπαυσε η επιτήρηση σε 311 υποθέσεις οι οποίες και μπήκαν στο αρχείο. Σήμερα έχουμε 189 συνολικά ανεκτέλεστες αποφάσεις του ΕΔΔΑ. Αν και αυτός είναι ιστορικά ο μικρότερος αριθμός ανεκτέλεστων ελληνικών αποφάσεων, το Ν.Σ.Κ. έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να ελαχιστοποιηθεί…».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ