Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Αικατερίνη Φραγκάκη: Αναστολή πλειστηριασμού με αίτηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης

Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων (πρβλ. 692 & 1 ΚΠολΔ)

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αικατερίνη Φραγκάκη: Αναστολή πλειστηριασμού με αίτηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης dikastiko.gr

Σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία αναστέλλεται πλειστηριασμός με αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης κατόπιν αίτησης ρύθμισης οφειλών μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού βάσει του άρθ. 8 ν. 4738/2020 η οποία δεν έτυχε επεξεργασίας, παρά την πάροδο οκταμήνου, λόγω μη ανάκτησης όλων των στοιχείων από τρίτες πηγές τα οποία απαιτεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην περίπτωση αυτή πιθανολογείται η πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα από την πρόοδο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της μοναδικής κύριας κατοικίας και οικογενειακής στέγης καθώς και της ευδοκίμησης της αίτησης ρύθμισης των οφειλών του. Για τον λόγο αυτό διατάσσεται αναστολή της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης έως την περαίωση της διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα, η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων(πρβλ. 692 & 1 ΚΠολΔ), με τα οποία ορισμένη κατάσταση (682ΚΠολΔ)  που έχει διαμορφωθεί ή τείνει να διαμορφωθεί στις έννομες σχέσεις των διαδίκων, αντιμετωπίζεται προσωρινά, ωσότου κριθούν οριστικά οι έννομες σχέσεις τους, ως προς τις οποίες έχει προκύψει έριδα και εφόσον υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη (επείγουσα περίπτωση) να ενεργοποιηθούν ως τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει, για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών ως προς το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κύριας δίκης. Υπό την έννοια αυτή η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης καλύπτεται από τα άρθρα 731 -736ΚΠολΔ και έχει ευρύτερο περιεχόμενο από απλή εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος με μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα, αφού μπορεί να αφορά και κάθε άλλου είδους ρύθμιση, με την οποία εξυπηρετούνται οι ανεπίδεκτες αναβολής έννομες σχέσεις των διαδίκων και παράλληλα εμπεδώνεται η δικαιική ειρήνη. Στην ουσία η ρύθμιση του άρθρου 731 ΚΠολΔ αποτελεί προσωρινή επιδίκαση της αντίστοιχης αξίωσης προς ενέργεια ή παράλειψη, ή ανοχή πράξης ενώ το είδος της διατάραξης στις έννομες σχέσεις των διαδίκων είναι αδιάφορο. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο 4738/2020 (ΦΕΚ Α` 207/27.10.2020) η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 29. Το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης. Εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 16 , οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοινοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. 

Συνοψίζοντας, αν παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του αιτούντος-οφειλέτη( άρθ. 8 Ν. 4738/2020) στην ΕΓΔΙΧ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (άρθρο 29 Ν. 4738/2020) χωρίς να περαιωθεί με απορριπτική ή θετική πρόταση από την ΕΓΔΙΧ  μπορεί να γίνει δεκτή από το δικαστήριο η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης  και αναστέλλεται η επισπευδόμενη Αναγκαστική Εκτέλεση έως την οριστική περαίωση της διαδικασίας του Ν.4738/2020 με απόφαση. 

*Αικατερίνη Φραγκάκη, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ