Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Κατερίνα Φραγκάκη: Ποια είναι η διαδικασία του πλειστηριασμού;

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Κατερίνα Φραγκάκη: Ποια είναι η διαδικασία του πλειστηριασμού;

Της Κατερίνας Φραγκάκη*

Άρθρο 965 KΠολ Δικ

Η πλειοδοσία αρχίζει με βάση την τιμή της πρώτης προσφοράς.

Ποιοι δεν συμμετέχουν στον πλειστηριασμό;

Δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του.

Με ποια διαδικασία μπορεί να πάρει κάποιος μέρος στον  πλειστηριασμό;

Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει, σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, ή με επιταγή, εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής της πρώτης προσφοράς.

Αν κάποιος που κατέθεσε εγγυοδοσία δεν κάνει την υψηλότερη προσφορά τι θα συμβεί με τα χρήματα που κατέθεσε;

Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε καταθέσει αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού. Η εγγυοδοσία κατατίθεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Ποιος τελικά θα πάρει το ακίνητο;

To ακίνητο κατακυρώνεται στον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να καταχωρίζει στην έκθεσή του όλες τις προσφορές που έγιναν. Ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού την τρίτη εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό.

Τι θα γίνει αν δεν εμφανιστούν πλειοδότες;

Άρθρο 966 KΠολ Δικ

Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.

Όταν υπάρχουν χρέη και σε άλλες Τράπεζες τι θα συμβεί;

Άρθρο 972.

Οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά τον πλειστηριασμό και μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση. Αν η απαίτηση του δανειστή που αναγγέλλεται στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό, η αναγγελία έχει τα ίδια αποτελέσματα με την κατάσχεση.

Πότε ολοκληρώνεται ο πλειστηριασμός;

Άρθρο 969KΠολ Δικ

Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την κατακύρωση. Όποιος υπερθεματίζει δεσμεύεται ώσπου να γίνει καλύτερη προσφορά ή ώσπου να ματαιωθεί η κατακύρωση.

Πώς μπορεί να σταματήσει ο πλειστηριασμός πριν την κατακύρωση;

Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει δικαίωμα να εξοφλήσει τα έξοδα και τις απαιτήσεις εκείνου που την επισπεύδει και των άλλων δανειστών που έχουν τίτλο εκτελεστό και αναγγέλθηκαν, καθώς και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμού και να σταματήσει η διαδικασία.

Με ποια διαδικασία η Τράπεζα θα πάρει η ίδια το ακίνητο;

Άρθρο 970. Κατακύρωση στον επισπεύδοντα

Όταν το πράγμα κατακυρώνεται σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αυτός πληρώνει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το υπόλοιπο του πλειστηριάσματος που μένει, αφού αφαιρεθεί η απαίτησή του και τα έξοδα της εκτέλεσης, εφόσον δεν αναγγέλθηκαν άλλοι δανειστές. Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας για αναγγελία, και το πράγμα που πλειστηριάστηκε δεν παραδίδεται πριν περάσει αυτή η προθεσμία. Αν αναγγελθούν άλλοι δανειστές οφείλει να πληρώσει ολόκληρο το πλειστηρίασμα.

 *Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ