Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Μαριάννα Κατσιάδα: Μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ενώ είναι σε νόμιμη άδεια;

Η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά αυτοτελές δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Υπαλληλικό Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διάταξη

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Μαριάννα Κατσιάδα: Μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ενώ είναι σε νόμιμη άδεια; dikastiko

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Η άδεια χορηγείται για την άσκηση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας, εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, εξετάζοντας παράλληλα την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και συνεκτιμώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή θα ασκηθεί. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας, ενώ ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Δυνάμει των ανωτέρω, η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά αυτοτελές δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Υπαλληλικό Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διάταξη (άρθρο 31), στις οποίες δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η μη λήψη άδειας για ανατροφή τέκνου με ή χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Παράλληλα βέβαια, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν θα πρέπει να ακυρώνει το σκοπό χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου, ο οποίος αφορά την προστασία των τέκνων και της οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπάλληλοι που τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνου δύνανται να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη ωστόσο της μη ακύρωσης του σκοπού χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου. Επομένως, ο υπάλληλος που τέλει σε νόμιμη άδεια ανατροφής τέκνου και κατ’ επέκταση σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια, δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας για να ασκήσει ιδιωτικό έργο με αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση, η επίμαχη αίτησή του, δεν μπορεί να απορριφθεί από την Υπηρεσία για το λόγο ότι υπάλληλος απουσιάζει σε νόμιμη άδεια. Σε μία τέτοια περίπτωση, η αρνητική απάντηση της Υπηρεσίας είναι παράνομη και μπορεί να προσβληθεί δικαστικά εντός 60 ημερών από την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος

Πηγή: dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ