Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Πασχάλης Γώγος : Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική  

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πασχάλης Γώγος : Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική   

Ανοίγει την 23/10/2020 το πρόγραμμα ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική. Πολλές είναι οι απορίες των επιχειρήσεων σχετικά με τον αν μπορούν να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά κάποιες απορίες με την ανάλογη επεξήγηση.

 Ποιές είναι τελικά οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να κάνουν αίτηση για την ενίσχυση ;

Η λίστα των επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν ταυτίζεται με τους πλητόμενους ΚΑΔ του μηνός Απριλίου 2020 (π.χ επιστημονικός κλάδος, χονδρικό εμπόριο, εστίαση κ.α.) . Οι επιχειρήσεις  πρέπει να δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και να έχουν κάνει έναρξη πριν την 01/01/2019. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις μορφές των εταιρειών (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, Α.Ε, ΝΕΠΑ ,Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013., Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) αρκεί να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και κατά το έτος 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Επιπρόσθετα ως βασική προϋπόθεση  για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα, θα πρέπει το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από α) την Αγορά Εμπορευμάτων Χρήσης β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€.

Αν τα έξοδα της επιχείρησης είναι λιγότερα από 10.000€ μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Δυστυχώς για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο το σύνολο των εξόδων του έτους 2019 να ξεπερνάει τα 10.000€

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης και που μπορούμε να την υποβάλλουμε;

Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης είναι από την Δευτέρα 23/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την Παρασκευή 20/11/2020 και ώρα 15.00

Πως υπολογίζεται το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση;

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

Α)των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

Β)των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

Γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

Δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

Ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

ΣΤ) των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102,202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Άρα αν για παράδειγμα ένας επιχειρηματίας έχει  πληρώσει για ενοίκια για το έτος 2019 το ποσό των 3500 ευρώ, έχει διάφορα λειτουργικά έξοδα (Ηλεκτρισμός-τηλεφωνία) το ποσό των 3000 ευρώ και  σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών το ποσό των 4000 εύρω, σύνολο δηλαδή 10500 εύρω δικαιούται οικονομική ενίσχυση το ποσό των 5250 ευρώ.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής;

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.epndyseis.gr

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης  και πως βαθμολογείται η κάθε αίτηση;

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τον αριθμό των ετήσιων Μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)  και η βαθμολογία της δεν μπορεί να ξεπεράσει το 25%.

Η δεύτερη κατηγορία της αίτησης αφορά το δείκτη κέρδους της επιχείρησης και προκύπτει από το τύπο κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς το κύκλο εργασιών  και η βαθμολογία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 15%

Η Τρίτη κατηγορία αφορά την επίπτωση του covid-19 στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και προκύπτει από τον τύπο κύκλος εργασιών του διαστήματος 01/04/2019-30/06/2019 προς το διάστημα 01/04/2020-30/06/2020 και η βαθμολογία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 60%.

Για παράδειγμα μια επιχείρηση έχει ΕΜΕ έτους 2019 12, κέρδη προ φόρων του έτους 2019 120.000 ευρώ και κύκλο εργασιών έτους 2019 245000 ευρώ, ο κύκλος εργασιών για το διάστημα 01/04/2019-30/06/2019 ήταν 45000 ευρώ ενώ  ο κύκλος εργασιών για το διάστημα 01/04/2020-30/06/2020 ήταν 18000 ευρώ τότε:

Τέλος ελπίζουμε η πλατφόρμα να λειτουργεί σωστά χωρίς καθυστερήσεις, όσες το δυνατόν  περισσότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένου πρόγραμμα και η εκταμίευση των ενισχύσεων να πραγματοποιηθεί σύντομα.

*Ο Πασχάλης Γώγος είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ