Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Βολές των δικηγόρων για τις αλλαγές για διαιτησία, συλλογικές συμβάσεις και ηλεκτρονική ψηφοφορία απεργιών

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βολές των δικηγόρων για τις αλλαγές για διαιτησία, συλλογικές συμβάσεις και ηλεκτρονική ψηφοφορία απεργιών

Αυστηρή κριτική και βολές για τις ασφαλιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό  νομοσχέδιο, προβάλλουν οι δικηγόροι . Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, την περασμένη βδομάδα στην Αρτα, υιοθέτησε σκληρή γραμμή :

«Το ΔΣ κατά πλειοψηφία υιοθέτησε την επικρατήσασα άποψη που διατύπωσε η  ad hoc  Επιτροπή (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Δημήτριο Βερβεσό, τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣΑ κ. Μιχαήλ Καλαντζόπουλο και τους Συμβούλους ΔΣΑ κ.κ. Αντώνιο Αντανασιώτη, Κωνσταντίνο Ρίζο και Ιωάννη Κάπο), η οποία συγκροτήθηκε με αντικείμενο τη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων επί των υπό ψήφιση άρθρων 49 έως και 53 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου σχετικά με τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΔΣΑ υιοθετεί τις εξής θέσεις:

  • 1] Με την διάταξη του άρθρου 53 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου συρρικνώνεται το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία, καθότι πλέον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα (α) στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982 όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1915/1990, (β) αν η επίλυση της συλλογικής διαφοράς επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, λόγος που πρέπει να αιτιολογείται πλήρως τόσον στην αίτηση όσον και στην διαιτητική απόφαση. Η προσθήκη της τελευταίας προϋπόθεσης ισοδυναμεί στην πράξη με κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία όταν δεν πρόκειται για επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.
  • 2] Συνιστά υπέρμετρη παρέμβαση στη συλλογική αυτονομία η δυνατότητα, βάσει του της διάταξης του άρθρου 53, να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν.1876/1990. Οι όποιες αλλαγές για την εξαίρεση επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων δεν μπορεί να εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, αλλά προϋποθέτουν σαφείς και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα προσχηματικής προσφυγής στις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αρκεί μόνη η υποβολή μιας αίτησης υπαγωγής στην προπτωχευτική κλπ διαδικασία για την εξαίρεση της επιχείρησης από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική απόφαση που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική.

Εξάλλου, τοιαύτη δυνατότητα εγείρει ζητήματα νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς θάλπει εν δυνάμει αθέμιτες πρακτικές μείωσης του εργατικού κόστους κάποιων επιχειρήσεων έναντι άλλων.

  • 3] Το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50, δεν μπορεί να επαφίεται στις διοικήσεις των σωματείων, αλλά θα πρέπει να ρυθμισθεί με διάταξη Νόμου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των προνοιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να διεξάγεται για την ανάδειξη των διοικήσεων των σωματείων, ενώ το αδιάβλητο της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πρέπει να διασφαλίζεται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου) στον τόπο / στους τόπους διεξαγωγής της. Η διάταξη αυτή νομοτεχνικά θα πρέπει να ενταχθεί στο σχετικό θεσμικό νομοθέτημα, δηλαδή στον Ν. 1264/1982.
  • 4] Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 στ. β’ και γ’ υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών αντιστοίχως να δημοσιεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις τους εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες, θίγει την αυτονομία των οργανώσεων. Ζητήματα διαφάνειας καλύπτονται με την δημοσιοποίηση από πλευράς οργανώσεων των αναγκών που καλύφθηκαν από  κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ