Παρασκευή 14 Μαϊου 2021

Αποκάλυψη: 9 συμπεράσματα – κόλαφος για τις πειθαρχικές ευθύνες στο Μάτι – Περιγράφεται ένα «χάος» ανοργανωσιάς και έλλειψης συντονισμού

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αποκάλυψη: 9 συμπεράσματα – κόλαφος για τις πειθαρχικές ευθύνες στο Μάτι – Περιγράφεται ένα «χάος» ανοργανωσιάς και έλλειψης συντονισμού

Σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες των αρμοδίων οργάνων για την πρόληψη και κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Μάτι , εντοπίζει το εκατοντάδων σελίδων  πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εστάλη στους αρμόδιους φορείς δυο χρόνια μετά την τραγωδία με τους 102 νεκρούς.

Το πόρισμα ουσιαστικά, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να συντάσσεται ένα χρόνο πριν, αφού μετά την αποχώρηση της κας Μαρης Πασπυρου από τη θέση της Γενικής Επιθεωρήτριας (τον περασμένο Αύγουστο) δε παραδόθηκε πόρισμα, που να αξιολογεί τη δράση και την πρόληψη των δημοσίων οργάνων σε αυτά τα φαινόμενα φυσικής καταστροφής. Μια απλή ανάγνωση του εγγράφου, σύμφωνα με πληροφορίες, αφήνει μια γεύση πλήρους ξεχαρβαλώματος του μηχανισμού, που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς συνεννόηση και πυξίδα. Είναι χαρακτηριστική η κατακλείδα των συμπερασμάτων, στην οποια , σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρεται επι της ουσίας πως δεν μπορεί να κριθεί το σχέδιο δράσης, απλώς γιατί ΔΕΝ υπηρχε σχέδιο  :     «…Η μη διενέργεια από τους φορείς πολιτικής προστασίας ασκήσεων, η μη αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους , καθώς και η μη τήρηση Ειδικού Φακέλου Καταστροφής δεν επιτρέπουν τον έλεγχο των Ειδικών Σχεδίων και διαδικασιών , τη βελτίωση του σχεδιασμού , την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων , την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων , τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και εν τέλει , καθιστά αδύνατη διενέργεια ουσιαστικής εκ των υστέρων αξιολόγησης (ex post asessment) των σχεδίων και δράσεων».

 Ανεξέλεγκτη    

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικράτησε, είναι ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνεται στο πόρισμα και αναφέρει επικοινωνία της προϊσταμένης τμήματος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στις 19.35 την επίμαχη ημέρα, όταν επικοινώνησε με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών ανατολικής Αττικής κ. Χιόνη και αφού του ανέφερε ότι έχει εκκενωθεί το Λύρειο Ίδρυμα και το Κέντρο Υγείας Ραφήνας ρώτησε εάν θέλει άλλη συνδρομή από την περιφέρεια και εκείνος απάντησε «τι να σου πω, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη», χωρίς οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση.

Τα 9 σημεία

Στο πόρισμα περιλαμβάνονται κατά πληροφορίες 9 συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία :

  1. Οι αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές αντιμετωπίζονται από τους ελεγχόμενους φορείς ως ήσσονος σημασίας , χωρίς να τους αποδίδεται ο πρωτεύων και κρίσιμος ρόλος τους , καθώς , οι σχετικές δομές των φορέων αυτών εμφανίζονται ως μη επαρκώς στελεχωμένες και το προσωπικό τους , αφενός ασκούσε τις αρμοδιότητές του με παράλληλα καθήκοντα και σε άλλες οργανικές μονάδες και αφετέρου δεν αποτελούσε ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας .
  2. Η καθυστέρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την προετοιμασία των φορέων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου ( έκδοση Εγκύκλιων Οδηγιών, έγκριση μελετών, κατάρτιση προγραμμάτων κλπ. ) είναι σημαντική , με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και δράσεων .
  3. Οι οδηγίες και κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο 2013 είναι πολύπλοκες , δυσνόητες και αλληλοεπικαλυπτόμενες , με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση κατά την εφαρμογή τους και οι αποδέκτες αυτών να τις αντιλαμβάνονται και να τις υλοποιούν με ανόμοιο τρόπο
  4. Τα Ειδικά Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , των Περιφερειών και των Δήμων, αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από τμήματα αυτού με συνέπεια για το κάθε επίπεδο διοίκησης (Δήμου , Περιφέρειας , Αποκεντρωμένης Διοίκησης) να καθορίζεται το ίδιο Ειδικό Σχέδιο και να μην λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ( γεωγραφικά , χωροταξικά δημογραφικά ) του επιπέδου αυτού.
  5. Η ακολουθούμενη πρακτική μη χαρακτηρισμού των δασικών πυρκαγιών αποτελεί μια εν γένει παθογένεια του συστήματος πολιτικής προστασίας , καθώς επηρεάζει μια σειρά κρίσιμων διαδικασιών, καθοριστικών για τον προσδιορισμό ρόλων την ανάληψη ενεργειών για την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών , όπως τον συντονισμό της διάθεσης του δυναμικού και των μέσων , τη λήψη της απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και την έκδοση της απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης .
  6. Τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν ανταποκρίνονται στο θεσμικό τους ρόλο για την αποτελεσματική λειτουργία τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους καθώς :

α ) δεν διαθέτουν κανονισμό λειτουργίας ,

 Β) οι συζητήσεις και τοποθετήσεις κατά τις συνεδριάσεις δεν καταλήγουν στη λήψη  σχετικών αποφάσεων,

γ ) δεν υφίσταται υποχρέωση για έγκαιρη (πολύ πριν την εναρξη της αντιπυρικής περιόδου ) σύγκλησή τους για την πρόληψη και ετοιμότητα , καθώς και για τη συνεδρίασή τους κατά τη φάση της αυξημένης ετοιμότητας και της αντιμετώπισης του συμβάντος ,

δ ) δεν μεριμνούν ώστε οι  αποφάσεις που αφορούν το στάδιο της αυξημένης αυξημένης ετοιμότητας να  λαμβάνονται σε προγενέστερο στάδιο μαζί με τα μέτρα πρόληψης καθώς αυτές βασίζονται μόνο στον δείκτη για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και

ε) υφίσταται εκ των πραγμάτων αδυναμία σύγκλησής τους κατά τη φάση της αντιμετώπισης του συμβάντος.

  1. Η συγκεκριμένη φυσική καταστροφή που υπερέβη τις προηγούμενες σε ένταση και ταχύτητα , απαιτεί μία νέα προσέγγιση στον σχεδιασμό για την πρόληψη και την  αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων , καθώς το υπάρχον πλαίσιο  σχεδιασμού δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτού το καταστροφές
  2. Το παρατηρούμενο έλλειμμα στην επικοινωνία των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και στην μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονταν με την εκδήλωση και εξέλιξη του συμβάντος και τον συντονισμό των πόρων, δυσχέρανε τη συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εν λόγω δασικής πυρκαγιάς.
  3. Η μη διενέργεια από τους φορείς πολιτικής προστασίας ασκήσεων, η μη αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους , καθώς και η μη τήρηση Ειδικού Φακέλου Καταστροφής δεν επιτρέπουν τον έλεγχο των Ειδικών Σχεδίων και διαδικασιών , τη βελτίωση του σχεδιασμού , την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων , την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων , τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και εν τέλει , καθιστά αδύνατη διενέργεια ουσιαστικής εκ των υστέρων αξιολόγησης (ex post asessment) των σχεδίων και δράσεων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ