Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Δυνατότητα λήψης των Αποφάσεων σε ψηφιακή μορφή

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ειρηνοδικείο Αθηνών: Δυνατότητα λήψης των Αποφάσεων σε ψηφιακή μορφή

 

Ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων θα σαρώνεται από τις αρμόδιες Γραμματείες του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε μορφή αρχείου «pdf», οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνονται ως επίσημα αντίγραφα από τους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Η δυνατότητα λήψης των ψηφιακών αντιγράφων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου έρχεται κατόπιν συνεννόησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το Ειρηνοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2198/1.6.2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Διαβάστε την Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Ο τρόπος λήψης και έκδοσης των επισήμων αντιγράφων των αποφάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής αποϋλοποιημένων ενσήμων portal.olomeleia.gr της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ενώ θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο).

Η διαδικασία λήψης του ψηφιακού αντιγράφου είναι παρόμοια με τη διαδικασία για τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τη λήψη του ηλεκτρονικού επισήμου αντιγράφου ο παραστάς πληρεξούσιος δικηγόρος θα αιτείται αποκλειστικά μέσω εφαρμογής του portal της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την διασταύρωση – εξακρίβωση της ιδιότητάς του και την πληρωμή του τέλους ΤΑΧΔΙΚ.

Το αίτημα θα διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις του Ειρηνοδικείου και θα εκδίδεται το επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης σε μορφή pdf, που θα
φέρει απλή χρονοσήμανση και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά τον elDAS Κανονισμό.

Διευθύνσεις:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ [email protected]
2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ [email protected]
3. ΕΡΓΑΤΙΚΑ [email protected]
4. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ [email protected]
5. ΕΚΟΥΣΙΑ [email protected]
6. ΕΚΟΥΣΙΑ (N. 3869/2020 και 4605/2019) [email protected]
7. ΤΑΚΤΙΚΗ [email protected]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ