Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων: Παρέμβαση μέσω ημερίδας για τις τηλεδίκες – Με ποιους θα συνδιοργανωθεί – Γιατί διαφωνεί η μειοψηφία του ΔΣ

Η ημερίδα θα διοργανωθεί από κοινού με τους δικηγόρους, τους γιατρούς και την Ένωση Συντακτών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων: Παρέμβαση μέσω ημερίδας για τις τηλεδίκες – Με ποιους θα συνδιοργανωθεί – Γιατί διαφωνεί η μειοψηφία του ΔΣ unsplash

Στην απόφαση να συνδιοργανώσει ημερίδα για το θέμα που αφορά τις τηλεδίκες αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων στην πρόσφατη συνεδρίαση του, μετά την κοινή πρωτοβουλία για την εξάλειψη του φαινομένου με την Ολομέλεια των δικηγόρων, τον Ιατρικό Σύλλογο και την Ένωση Δικαστών. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία εννέα μελών (Μαργαρίτα Στενιώτη, Χρήστος Νάστας, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Ελευθερία Κώνστα, Νικήτας Βελίας, Χαράλαμπος Μαυρίδης, Βασίλειος Καραναστάσης, Ευστάθιος Βεργώνης και Δημήτριος Φούκας) ενώ μειοψήφησαν έξι μέλη του Δ.Σ. (Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Ευθαλία Κώστα, Μιχαήλ Τσέφας και Ιωάννης Ασπρογέρακας).

Η ανακοίνωση του ΔΣ αναφέρει ότι υπήρξε “..έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Ένωσης από κοινού με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ΕΣΗΕΑ, με θέμα τις «ΤΗΛΕΔΙΚΕΣ», στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από τους τέσσερεις φορείς προς εξάλειψη του άνω φαινομένου” και όσον αφορά την μειοψηφία πως “εκφράστηκε αντίρρηση ως προς την επιλογή των φορέων, που θα συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση της ημερίδας”.

Σε ανακοίνωσή της η μειοψηφία του ΔΣ αναφέρει για το θέμα πως “…θεωρούμε αρχικά ότι δεν πρόκειται για «φαινόμενο» αλλά για μια παγιωμένη κατάσταση στα τηλεοπτικά κανάλια εδώ και δεκαετίες που έχει να κάνει με τους αριθμούς τηλεθέασης, το marketing, τις μεθόδους αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μείζονα θέματα ώστε το δευτερεύον να καταστεί πρωτεύον. Είναι πολύ απλοϊκή αντιμετώπιση να θεωρεί κανείς ότι με ένα συνέδριο που γίνεται προφανώς μόνο για επικοινωνιακούς λόγους θα αντιμετωπιστούν οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα. Η αποστολή της Ένωσης είναι να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια που ενδυναμώνουν το επιστημονικό της κύρος και βοηθούν τα μέλη της. Διατυπώσαμε συνεπώς τις επιφυλάξεις μας ως προς την πραγματοποίηση της ημερίδας καθώς επιπλέον δεν πληροφορηθήκαμε ούτε τους ομιλητές ούτε τα θέματα των εισηγήσεων”.

ΕνΔΕ Παύλου

(ende/freepik)

“Αναλυτικά οι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.της 26 ης Ιουλίου 2022”

“Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26ης Ιουλίου 2022 διενεργήθηκε διαδικτυακά και παρέστησαν και τα 15 μέλη του. Η Πρόεδρος της Ένωσης Μαργαρίτα Στενιώτη εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μετά από διάλογο και συζήτηση αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Με πλειοψηφία εννέα (9) μελών (Μαργαρίτα Στενιώτη, Χρήστος Νάστας, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Ελευθερία Κώνστα, Νικήτας Βελίας, Χαράλαμπος Μαυρίδης, Βασίλειος Καραναστάσης, Ευστάθιος Βεργώνης και Δημήτριος Φούκας)

1.Έγκριση προσφορών από ξενοδοχειακές μονάδες προς εξυπηρέτηση των υπηρετούντων σε άλλη πόλη απ’ αυτή της μόνιμης κατοικίας τους συναδέλφων,

2) Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Ένωσης από κοινού με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ΕΣΗΕΑ, με θέμα τις «ΤΗΛΕΔΙΚΕΣ», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από τους τέσσερεις φορείς προς εξάλειψη του άνω φαινομένου

3) Οριστική έγκριση δαπάνης για την καθαριότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών για κάλυψη δημιουργηθείσας έκτακτης ανάγκης.

Έξι μέλη του Δ.Σ. (Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Ευθαλία Κώστα, Μιχαήλ Τσέφας και Ιωάννης Ασπρογέρακας), καταψήφισαν τα άνω θέματα, διότι: Ως προς το πρώτο ζήτημα, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν απαιτείται έγκριση και αρκεί ανάρτηση των προσφορών.

Ως προς το δεύτερο θέμα, εκφράστηκε αντίρρηση ως προς την επιλογή των φορέων, που θα συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση της ημερίδας.

Τέλος, ως προς την οριστική έγκριση της δαπάνης για την καθαριότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέφρασαν την άποψη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να αναλάβει το κόστος καθαριότητας και κατά τον χρόνο που δεν ήταν σε ισχύ σχετική σύμβαση.

Ομόφωνα αποφασίστηκε : 1) Η οικονομική ενίσχυση οικογενείας συναδέλφου λόγω απώλειας μέλους αυτής,

2) Δωρεά ποσού 500 ευρώ στο Κατάστημα Γυναικών Ελεώνα στη μνήμη του επίτιμου Αρεοπαγίτη Ερωτόκριτου Ερωτοκρίτου.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τις ενέργειες και επαφές που είχε το Προεδρείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου των τηλεδικών με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ΕΣΗΕΑ.

Οι θέσεις της μειοψηφίας του ΔΣ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

“Πριν την τοποθέτησή μας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θέσαμε ως ζήτημα τη στάση του προεδρείου κατά το σχέδιο νόμου για την Δικαστική Αστυνομία. Ειδικότερα ζητήσαμε εξηγήσεις για την μη πρόσκληση όλων των μελών του ΔΣ να καταθέσουν προτάσεις και πως αποφάσισε η πρόεδρος και η γενική γραμματέας χωρίς λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο να εκδώσουν ανακοίνωση. Υπενθυμίσαμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης διετίας σε όλα τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν (για το οικογενειακό δίκαιο, για τους ποινικούς κώδικες, για την πολιτική δικονομία, για την ΕΣΔΙ) εμείς ως προεδρείο σεβόμενοι το καταστατικό και τις δημοκρατικές αρχές καλούσαμε πάντοτε όλα τα μέλη του ΔΣ να υποβάλουν τις θέσεις τους. Η αφοπλιστική απάντηση που λάβαμε από την πρόεδρο της Ένωσης για την περιφρόνηση του συλλογικού οργάνου ήταν ότι θεωρούσαν δεδομένο πως θα είχαμε κοινές απόψεις και επομένως ήταν περιττή η πρόσκλησή μας!

Το προεδρείο έθεσε ως θέμα την έγκριση προσφορών από ξενοδοχειακές μονάδες προς εξυπηρέτηση συναδέλφων που μεταβαίνουν στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους ή για λόγους αναψυχής. Θεωρούμε ότι αντικείμενο ψηφοφορίας ή έγκρισης από το ΔΣ δεν μπορούν να είναι οι απλές προσφορές από ξενοδοχεία, αλλά μόνο δεσμευτικές συμβάσεις και για το λόγο αυτό δεν συμμετείχαμε στην διαδικασία. Εξάλλου πολλές από τις υποτιθέμενες προσφορές που μας απαριθμήθηκαν είναι οι ήδη ισχύουσες τιμές για όλους τους πελάτες των συγκεκριμένων ξενοδοχείων και αυτό το γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι που μετακινούνται και διαμένουν τακτικά μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στη συνέχεια μας ενημέρωσε η πρόεδρος της Ένωσης ότι σχεδιάζεται η πραγματοποίηση ημερίδας με συνδιοργανωτές την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, τον Ιατρικό Σύλλογο και την ΕΣΗΕΑ με θέμα «το φαινόμενο των τηλεδικών». Θεωρούμε αρχικά ότι δεν πρόκειται για «φαινόμενο» αλλά για μια παγιωμένη κατάσταση στα τηλεοπτικά κανάλια εδώ και δεκαετίες που έχει να κάνει με τους αριθμούς τηλεθέασης, το marketing, τις μεθόδους αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μείζονα θέματα ώστε το δευτερεύον να καταστεί πρωτεύον. Είναι πολύ απλοϊκή αντιμετώπιση να θεωρεί κανείς ότι με ένα συνέδριο που γίνεται προφανώς μόνο για επικοινωνιακούς λόγους θα αντιμετωπιστούν οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα. Η αποστολή της Ένωσης είναι να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια που ενδυναμώνουν το επιστημονικό της κύρος και βοηθούν τα μέλη της. Διατυπώσαμε συνεπώς τις επιφυλάξεις μας ως προς την πραγματοποίηση της ημερίδας καθώς επιπλέον δεν πληροφορηθήκαμε ούτε τους ομιλητές ούτε τα θέματα των εισηγήσεων.

Τέθηκε τέλος και η οριστική έγκριση δαπάνης για την καθαριότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ενημερωθήκαμε ότι λόγω λήξης των συμβάσεων καθαριότητας και μη πληρωμής των οφειλομένων ποσών από το Δημόσιο, η Ένωση προτίθεται να αναλάβει τη σχετική δαπάνη που αγγίζει τα 5.000 ευρώ καθώς και ότι ήδη το ζήτημα ρυθμίστηκε νομοθετικά. Διατυπώσαμε την άποψη ότι το ταμείο της Ένωσης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις οφειλές και τα χρέη του Υπουργείου Δικαιοσύνης πολύ περισσότερο για παλαιότερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να μας διασφαλίσει ότι στο μέλλον δεν θα λήξουν κι’ άλλες συμβάσεις σε άλλα Δικαστήρια της χώρας και δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα. Στο τέλος της συζήτησης πληροφορηθήκαμε ότι το προεδρείο είχε ήδη αναλάβει την εκταμίευση του ποσού και αυτό που ήθελε ήταν μόνο μια εκ των υστέρων έγκριση των ενεργειών του”.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ