Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Γιατί οι δικηγόροι θέλουν να (μπορούν να) αλλάξουν δουλειά

Μην ξεχνάμε πως το δικηγορικό σώμα δεν απαρτίζεται από λίγους , προβεβλημένους, μεγαλοδικηγόρους, αλλά από χιλιάδες μαχόμενους νεαρούς και μη δικηγόρους, οι οποίοι παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν τα γραφεία τους ανοιχτά.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γιατί οι δικηγόροι θέλουν να (μπορούν να) αλλάξουν δουλειά

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: «Τον Μάρτιο τα γραμμάτια προείσπραξης μειώθηκαν κατά 70.353 (-94,18%), τον Απρίλιο τα γραμμάτια μειώθηκαν κατά 102.385 (-95,30%), τον Μάιο τα γραμμάτια μειώθηκαν κατά 53.622 (- 63,48%), ενώ κατά το μήνα Νοέμβριο τα γραμμάτια μειώθηκαν κατά 53.499 (- 45,29%) σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους»(σ.σ. από ανακοίνωση των ιδίων των δικηγόρων) .

Η αθροιστική δε επιβάρυνση των δικηγόρων με τα προηγούμενες συνέπειες μιας 10ετούς μνημονικής κρίσης, είναι τεράστια. Σε ολόκληρη την κοινωνία , αλλά και στους δικηγόρους. Εκεί όπου ο μέσος όρος εισοδήματος για την πλειονότητα του δικηγορικού σώματος είναι πολύ χαμηλός. Μην ξεχνάμε πως το δικηγορικό σώμα δεν απαρτίζεται από λίγους , προβεβλημένους, μεγαλοδικηγόρους, αλλά από χιλιάδες μαχόμενους νεαρούς και μη δικηγόρους, οι οποίοι παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν τα γραφεία τους ανοιχτά. Τα δεδομένα αυτά προφανώς κατατείνουν σε μια επώδυνη ενδεχομένως (με την έννοια του ταμπού επι σειρά ετών) απόφαση για κατάργηση των ασυμβίβαστων.

Ποια είναι

Όπως γράφει με άρθρο του στο dikastiko.gr (διαφωνώντας με την πρόταση) , ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχ. Μήττας, τα ασυμβίβαστα είναι συγκεκριμένα:

«Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων, τα ασυμβίβαστα των δικηγόρων αφορούν περιπτώσεις (α. 7 ν. 4194/2013), μισθωτής απασχόλησης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα ή ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος εμπορικής εταιρίας (όχι όμως και τις μη εμπορικές ιδιότητες μετόχου κεφαλαιουχικής ή ετερόρρυθμου εταίρου προσωπικής εταιρίας). Κατ’ εξαίρεση δεν θεωρούνται (α. 8 ν. 4194/2013) ασυμβίβαστες δραστηριότητες εκείνες που αφορούν την διδασκαλία, την έρευνα, τις τέχνες, την συγγραφή, την δημοσιογραφία, την συμμετοχή ως εταίρος ή διαχειριστής σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, τις θέσεις μετακλητών σε κυβερνητικά όργανα, τους πραγματογνώμονες ή τεχνικούς συμβούλους, του εκκαθαριστή και κάθε άλλη που δεν απαγορεύεται ρητά από το προηγούμενο άρθρο. Επί της ουσίας επιτρέπονται δραστηριότητες μη εμπορικού και μη υπαλληλικού χαρακτήρα».

Η πρόταση

Η πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής που θα συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια είναι να μπορούν οι δικηγόροι να ασκήσουν άλλο επάγγελμα λόγω της κρίσης χωρίς ταυτόχρονα να χάνουν την δικηγορική ιδιότητα. Να αλλάξουν δουλειά δηλαδή χωρίς να σταματήσουν να είναι δικηγόροι.

 

«Η 10ετής μνημονιακή οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της πανδημίας που έχουν σωρευθεί στο σώμα των δικηγόρων καθιστούν πια απαραίτητη τη συζήτηση του ζητήματος», έγραψε στο λογαριασμό του στα σόσιαλ μίντια ο Δημήτρης  Βερβεσός

Σκέψεις

Σύμφωνα με τις πρώτες σκέψεις, θα διευρυνθούν τα επαγγέλματα τα οποία θα μπορεί να ασκήσει ένας δικηγόρος , είτε παράλληλα (χωρίς δηλαδή να ανασταλεί η δικηγορική ιδιότητα) , είτε με την προϋπόθεση ότι απλώς θα ανασταλεί η δικηγορική του ιδιότητα για όσο διάστημα ασκεί την άλλη δραστηριότητα.

Επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσει ο δικηγόρος, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει είναι:

α) Να παρέχει σε εντολέα με ετήσια ή μηνιαία αμοιβή νομικές υπηρεσίες ως δικαστικός ή νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή, είτε αυτός ανήκει στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και να αναλαμβάνει παράλληλα υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον εντολέα με αμοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, είτε με ετήσια ή περιοδική αμοιβή.

β) Να διδάσκει μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα.

γ) Να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα ή υπηρεσίες.

δ) Να ενεργεί δημοσιογραφικές εργασίες ή να ασχολείται με τις τέχνες, τον πολιτισμό και τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων έντυπων και ηλεκτρονικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1δ του άρθρου 7.

ε) Να είναι βουλευτής ή ευρωβουλευτής.

στ) Να είναι διορισμένος σε θέση μετακλητή στη Βουλή, σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, σε θέση μέλους της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και Επιστημονικών Συνεργατών βουλευτών.

ζ) Να είναι εκκαθαριστής σε νομικά πρόσωπα ή περιουσίες.

η) Να εκτελεί έργα πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου.

θ) Να είναι μέλος ή να ασκεί καθήκοντα διαχειριστή σε αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία.

ι) Κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν υπάγεται στις διατάξεις για την αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας και για την πλήρη ή μερική αναστολή της άσκησης του λειτουργήματος του δικηγόρου.

Στόχος είναι να αντισταθμιστούν οι απώλειες που έχουν υποστεί οι δικηγόροι στη διάρκεια της πανδημίας, τη στιγμή που όπως λένε, δεν στηρίζονται επαρκώς από τις κυβερνητικές επιλογές και η δικηγορική ύλη λόγω της πανδημίας έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Τι ίσχυε

Μέχρι τώρα, εάν κάποιος δικηγόρος ασκούσε άλλη δραστηριότητα που προβλεπόταν στα ασυμβίβαστα έχανε αυτομάτως την ιδιότητά του ως δικηγόρου. Συγκεκριμένα:

-Εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφυλασσόμενης της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα.

-Εκείνος που αποκτά την εμπορική ιδιότητα με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία (εκτός αν στην τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά).

-Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ή μεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα.

Η διαδικασία

Σε μια τέτοια περίπτωση :

-Δικηγόρος, που στο πρόσωπό του συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον σύλλογο που ανήκει και να υποβάλλει την παραίτησή του.

-Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του οικείου δικηγορικού συλλόγου, βεβαιώνει την απώλεια της ιδιότητας του δικηγόρου, αφότου επήλθε το γεγονός που την προκάλεσε. Η απόφαση αυτή, ανακοινώνεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το κύρος των διαδικαστικών και δικονομικών πράξεων που διενήργησε ο δικηγόρος μέχρι την έκδοση της πιο πάνω απόφασης δεν θίγεται.

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων οπότε και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ