Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Η πυρκαγιά έστειλε στο… πταισματοδικείο το Ειρηνοδικείο

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η πυρκαγιά έστειλε στο… πταισματοδικείο το Ειρηνοδικείο

Προσωρινή στέγη ορίσθηκε στο «άστεγο» εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς Ειρηνοδικείο Αθηνών, ένα από τα ακροατήρια του Πταισματοδικείου της πρωτεύουσας. Η …φιλοξενία του Ειρηνοδικείου στο Πταισματοδικείο της Αθήνας, θα έχει διάρκεια ανάλογη με την αναστολή λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, η οποία δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί η απόφαση του υπουργού όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως:

Αριθμ. 16595 (2)

Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 18 παρ. 1, 2 τελευταίο εδάφιο και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τη με αριθμ. 15791/10.03.2020 (ΦΕΚ 784/Β΄/10.3.2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης θέμα “Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών”. 4. Το με αριθμ. 1279/18.3.2020 έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρη- νοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών του, ελλείψει διαθέσιμων και κατάλληλων για χρήση χώρων ύστερα από την εκδηλωθείσα από άγνωστη αιτία πυρκαγιά στο ισόγειο του κτιρίου, και ζητείται να δοθούν προς χρήση του εν λόγω Ειρηνοδικείου τα γραφεία του Πταισματοδικείου Αθηνών, στα οποία λειτουργούσαν οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Κατήγορου, καθώς και ένα ακροατήριο. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε προς χρήση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ένα ακροατήριο του Πταισματοδικείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως προβλέπεται με τη με αριθμ. 15791/10.03.2020 (ΦΕΚ 784/Β΄/10.3.2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί και με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήvα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

(Πηγή: Dikastis.gr)

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ