Πέμπτη 13 Μαϊου 2021

Οδηγίες στους δικηγόρους για την εφαρμογή του portal της ολομέλειας του ΔΣΑ

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Οδηγίες στους δικηγόρους για την εφαρμογή του portal της ολομέλειας του ΔΣΑ
Στην ανάρτηση οδηγιών προς τους δικηγόρους  προχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, για την διαδικασία που θα ακολουθούν για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω του portal.olomeleia.gr, όπως οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, ακύρωσης, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής, αίτηση για χορήγηση αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κ.α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, η υλοποίηση και εφαρμογή του portal.olomeleia.gr, είναι αποτέλεσμα λυσιτελούς συνεργασίας των υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον ΔΣΑ, με την συμβολή του Αντιπρόεδρου Θέμη Σοφού και του Σύμβουλου Δημήτρη Αναστασόπουλου.

Οι αιτήσεις και η διαδικασία

Αρχικά ο Σύλλογος, ενημερώνει αναλυτικά κατ’ άρθρο ποιες αιτήσεις υποβάλλονται, κι στην συνέχεια δίνει τις οδηγίες για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν οι δικηγόροι για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Να υποβάλλουν αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

: • Μέσω του portal.olomeleia.gr υποβάλλεται η αίτηση και η εξουσιοδότηση, η οποία υπάρχει τυποποιημένη σε πρότυπη μορφή και είναι προσυμπληρωμένη ανάλογα με το αίτημα που αφορά.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα, ανά κατηγορία αιτήματος, που αναφέρονται στις συνημμένες Αναλυτικές Οδηγίες.

Με την αίτηση θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο) μέσω της εφαρμογής του portal της Ολομέλειας.

Κάθε ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνει με την κατάθεση αύξοντα αριθμό. Αποδεικτικό υποβολής θα θεωρείται το κείμενο του αιτήματος (αντί έκθεσης εγχειρίσεως).

• Με την παραλαβή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο του αιτήματος ως προς την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν.

Ο υπάλληλος, εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα έγγραφα, υποβάλλει την αίτηση και την εξουσιοδότηση σε έγχαρτη μορφή στον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό για περαιτέρω έλεγχο και ορισμό δικασίμου.

• Σε εύλογο χρόνο ενημερώνεται ο δικηγόρος, στο προσωπικό του mail, το οποίο υποχρεωτικά θα δηλώνει με την αποστολή της αιτήσεως του, για την ορισθείσα δικάσιμο και τον αριθμό που έχει λάβει η αίτησή του στην εφαρμογή του ΟΣΔΔ-ΠΠ για να κατατεθεί στο δικαστήριο.

Ως αποδεικτικό ειδοποίησης προς τον συνήγορο θα θεωρείται η απάντηση για την πορεία του αιτήματος που εστάλη μέσω mail.

Β. Να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης, κατ΄ άρθρο 138§3 και 308§2 ΚΠΔ

. Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τον πληρεξούσιο Δικηγόρο για την έκδοση εισαγγελικής πρότασης. • Για να λάβει αντίγραφο της πρότασης, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος υποβάλλει τη σχετική αίτηση με την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, μέσω του portal της Ολομέλειας του ΔΣΑ. Ως αποδεικτικό υποβολής θεωρείται το κείμενο του αιτήματος (αντί έκθεσης εγχειρίσεως).

• Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει την πρόταση στο προσωπικό email του πληρεξουσίου Δικηγόρου (που έχει δηλώσει στο αίτημα του) σαρωμένη σε απλή ηλεκτρονική μορφή.

Γ. Να υποβάλλουν υπόμνημα κατ΄ άρθρο. 308 ΚΠΔ.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, μέσω του portal, ως ανωτέρω. Ως αποδεικτικό υποβολής θα θεωρείται το κείμενο του αιτήματος (αντί έκθεσης εγχειρίσεως).

Στο αίτημα θα περιλαμβάνεται δήλωση στην οποία ο υποβάλλων συνήγορος θα δηλώνει :«Υποβάλλω το συνημμένο υπόμνημα και δηλώνω ότι σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία θα το προσκομίσω πάραυτα και σε υλική μορφή για χρήση από το οικείο Συμβούλιο».

• Συγχρόνως, θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο) μέσω της εφαρμογής του portal της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και θα επισυνάπτεται σαρωμένο ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η ηλεκτρονική αίτηση θα λαμβάνει με την κατάθεση έναν αύξοντα αριθμό που θα τη συνοδεύει.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ