Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

Βοηθοί δικαστών: «Ναι» από τις Ολομέλειες ΣτΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου-Πόσοι θα τοποθετηθούν ανά δικαστήριο

Παράλληλα την ξεκάθαρη αντίθεση τους εκφράζουν σε όλους τους τόνους οι δικαστικοί υπάλληλοι που το εξέφρασαν και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον Κώδικα τους και σε επίπεδο Ομοσπονδίας.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βοηθοί δικαστών: «Ναι» από τις Ολομέλειες ΣτΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου-Πόσοι θα τοποθετηθούν ανά δικαστήριο

Δυο ξεκάθαρα «ναι», ένα «μάλλον ναι» (αφού δεν εκφράζεται άρνηση) και ένα «όχι» καταγράφει το Δικαστικό Σώμα σε επίπεδο διοικητικών Ολομελειών για το θέμα της πρόσληψης βοηθών δικαστών, δηλαδή δικαστικών υπαλλήλων που θα συνεπικουρούν σε επίπεδο νομολογιακής έρευνας τους δικαστές.

Παράλληλα την ξεκάθαρη αντίθεση τους εκφράζουν σε όλους τους τόνους οι δικαστικοί υπάλληλοι που το εξέφρασαν και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον Κώδικα τους και σε επίπεδο Ομοσπονδίας.

Η Ενωση Δικαστών

Ξεκάθαρη αρνητική στάση έχει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Πηγές μάλιστα των δικαστών εκφράζουν από την πλευρά τους ενόχληση για την …ενόχληση που εξέφρασαν φορείς σχετικά με την στάση της και τις ανακοινώσεις τους που δημοσίευσε το dikastiko.gr

Η Ένωση μίλησε ουσιαστικά για «πληροφόρηση» από τον Τύπο για τη δημιουργία των «βοηθών δικαστών» και μάλιστα υπερτονίζεται ότι η διατύπωση της θέσης τους σε προηγούμενο δελτίο Τύπου, αφορούσε τη δημιουργία δικαστικής αστυνομίας που εκεί θα υπάρχουν και δικαστικοί υπάλληλοι με υποβοηθητικό έργο (π.χ πραγματογνώμονες κλπ.). Όχι όμως βοηθοί που θα συλλέγουν νομολογία.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα θα προσληφθούν δυο νέες κατηγορίες :

– Δικαστικοί υπάλληλοι που θα κάνουν τη συγκέντρωση νομολογίας και νομοθεσίας και

-υπάλληλοι που θα κάνουν επαφές με άλλα Δικαστήρια και θα ασκούν καθήκοντα επικοινωνίας με τον Τύπο

Ο νέος κώδικας είναι αποτέλεσμα έργου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη και μειοψήφησε στην σχετική ψηφοφορία.

Πόσοι και πού

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο με το άρθρο 23 συνιστώνται μεταξύ άλλων νέες οργανικές θέσεις:

τριάντα (30) στο Συμβούλιο της Επικρατείας,

τρεις (3) στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, από δέκα (10) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και

από πέντε (5) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Ανάλογες προβλέψεις υπάρχουν και για τα Ποινικά Δικαστήρια π.χ από δέκα (10) θέσεις στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών …»

Υπέρ και κατά

Μέχρι τώρα αρνητικά επίσης έχει τοποθετηθεί (Φεβρουάριος 2019) η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αντίθετα δεν κατέγραψε αρνητική θέση η Ολομέλεια των Εισαγγελικών Λειτουργών του Αρείου Πάγου( Σεπτέμβριος 2019) , ενώ θετικά (και μάλιστα εγκωμιαστικά με επιμέρους παρατηρήσεις) εκφράστηκαν οι Ολομέλειες του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Ολομέλεια ΣτΕ

Τον Απρίλιο του 2019 η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας αποφάνθηκε πως «….ο Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στο χώρο της δικαιοσύνης που έρχεται να θεραπεύσει την έλλειψη επικουρίας των δικαστικών λειτουργών σε όλα εκείνα τα έργα που είναι αναγκαία για την ταξινόμηση, τον προγραμματισμό και συντονισμό, την πρακτική εν γένει διεκπεραίωση, καθώς και την τεκμηρίωση (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική) των υποθέσεων που χειρίζονται, αλλά και την ανάγκη συστηματικής, επιστημονικής καθ’ ύλην ευρετηρίασης της νομολογίας των ανωτάτων ιδίως δικαστηρίων, η χρησιμότητα την οποίας για την όλη λειτουργία της Δικαιοσύνης είναι προφανής. Η έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων που να φέρουν εις πέρας το έργο αυτό αποτελεί αρνητική πρωτοτυπία της χώρας μας σε σχέση με δικαστήρια τόσο της Ευρώπης όσο και της ΗΠΑ. Ενόψει τούτων η Ολομέλεια θεωρεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 65 πρέπει να διατηρηθούν με τις επί μέρους παρατηρήσεις της».

Το ίδιο αναφέρει και για τον δεύτερο κλάδο:

«..Ενόψει τούτων η Ολομέλεια θεωρεί ότι η σύσταση του Κλάδου δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων αποτελεί μια εξαιρετική καινοτομία που θα συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας και ότι οι διατάξεις των άρθρων 66 έως 82 του σχεδίου του Κώδικα πρέπει να διατηρηθούν με τις επί μέρους παρατηρήσεις της».

Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 6 Μαρτίου 2019 επι τους θέματος αποφάνθηκε και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητεί επιπλέον τέτοιο προσωπικό από τα οριζόμενα: «….η σύσταση για την Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου μόνο τριών (3) θέσεων εκ του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου ενόψει των αρμοδιοτήτων της και του αντίστοιχου φόρτου εργασίας της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, για τις οποίες απαιτείται η σύσταση τουλάχιστον δέκα (10) θέσεων ως προβλέπεται κατά τα ανωτέρω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Πρωτοδικών Αθηνών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στερείται οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και η γραμματειακή όπως και η διοικητική της υποστήριξη λαμβάνει χώρα από δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με πρόδηλη την ωφέλεια σε εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, στη βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας του δικαστικού έργου, με την ορθολογικότερη διαχείριση των υποθέσεων, αλλά και στη συστηματική και επιστημονική καθ’ ύλην ευρετηρίαση της νομολογίας των ανωτάτων ιδίως δικαστηρίων, η χρησιμότητα της οποίας είναι θεμελιώδης για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης».

Καμία ανησυχία

Παράλληλα απαντούν και στις ανησυχίες δικαστικών υπαλλήλων :

«Οι εν λόγω Κλάδοι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ως άνω Κεφαλαίου Γ΄, είναι, όπως προελέχθη, αυτοτελείς, ήτοι οι εντασσόμενοι εξειδικευμένοι δικαστικοί υπάλληλοι εξελίσσονται ιεραρχικά, αποκλειστικά εντός των οικείων Κλάδων, διεπόμενοι από ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές τους μεταβολές. Τα ειδικά καθήκοντα και ο σκοπός που καλούνται να υπηρετήσουν λειτουργικά μόνο τους διαφοροποιούν από τους λοιπούς δικαστικούς υπαλλήλους, έναντι των οποίων διατηρούν τυπική ισότητα. Και τούτο, διότι έχουν συγκεκριμένα και οριοθετημένα καθήκοντα, με μοναδικό σκοπό την επικουρία, στα προαναφερόμενα θέματα, των δικαστικών λειτουργών. Παρέπεται ότι δεν δύνανται να μεταταγούν σε άλλον Κλάδο δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να τεθεί θέμα υπεροχής τους έναντι αυτών, λόγω των αυξημένων προσόντων τους. Περαιτέρω, τα καθήκοντα των εξειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου ουδόλως συνέχονται με αυτά των δικαστικών λειτουργών, ήτοι των Εισηγητών των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίοι αποτελούν μέλη των δικαστικών σχηματισμών, με σαφή συμβουλευτική και οιονεί αποφασιστική αρμοδιότητα, σαφώς διακρινόμενοι από τους δικαστικούς υπαλλήλους που θα αναλάβουν την προκαταρκτική επεξεργασία των υποθέσεων. Το ενδεχόμενο δε οι ανωτέρω ειδικού σκοπού υπάλληλοι να επιδιώξουν μελλοντικά την προνομιακή κατάληψη θέσεων δικαστικών λειτουργών, πέραν από αβέβαιο, μπορεί να αποτραπεί ευχερώς, με τη θέσπιση σαφούς απαγορευτικής ρύθμισης. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο αβέβαιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να θεμελιώσει αρνητική κρίση για την αναγκαιότητα των υιοθετούμενων Κλάδων, με δεδομένη τη σκοπούμενη ωφέλεια στην αναβάθμιση του δικαστικού έργου που προοιωνίζεται η σχετική ρύθμιση».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ