Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020

Υπουργείο Υγείας: Όχι κάμερες στα νοσοκομεία για την παρακολούθηση του κορονοϊού

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Υπουργείο Υγείας: Όχι κάμερες στα νοσοκομεία για την παρακολούθηση του κορονοϊού

Δεν μπορούν τα νοσοκομεία να χρησιμοποιούν κάμερες ούτε στους θαλάμους αρνητικής πίεσης ούτε στους ευρύτερους χώρους των νοσοκομείων και των κλινικών για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

  Αυτό ξεκαθάρισε ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, απαντώντας σε αιτήματα Νοσοκομείων σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για τις ανάγκες αντιμετώπισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, ενώ στέλνει την γνωμοδότηση του στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες προκειμένου να λάβει θέση.  Στην απορριπτική του απάντηση το στέλεχος του υπουργείου Υγείας, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «δεν τεκμηριώνεται ειδικά η αναγκαιότητα και προσφορότητα της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους του Νοσοκομείου καμερών για την ιχνηλάτηση του COVID-19, σε συνδυασμό με τις επιταγές της θεμελιώδους αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων ασθενών, όπως η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. Ζ στοιχ. (γ) τον ΓΚΠΔ».

Μη νόμιμη η καταγραφή από κάμερες

Ειδικότερα, σε γνωμοδότηση του ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, απέρριψε τα εν λόγω αιτήματα  των νοσοκομείων και διατυπώνει τους λόγους για τους οποίους η εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19 παρίστανται καταρχήν ως μη νόμιμη και για το λόγο αυτό, τα αιτήματα των νοσοκομείων πρέπει να απορριφθούν.

  Παράλληλα, επικαλείται τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στις οποίες αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. (…)».

Να αποφανθεί και η Επιτροπή

Ωστόσο, η γνωμοδότηση Ζωγραφόπουλου διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να λάβει θέση ως προς το ζήτημα εάν, για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19, συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι δύνανται – από ιατρική άποψη – να δικαιολογήσουν την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης είτε στους θαλάμους αρνητικής πίεσης Νοσοκομείων ή κλινικών είτε σε ευρύτερους χώρους Νοσοκομείων ή κλινικών της Χώρας.

  Ακολουθεί απόσπασμα της γνωμοδότησης Ζωγραφόπουλου

(1) Όσον αφορά τα πρώτο αίτημα, που υποβλήθηκε από του ΥΠΔ / ΠΡΟ Νοσοκομείου της 1ης ΥΠΕ σχετικά με την πρόθεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου «να εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης προσωρινά σε χώρους του Νοσοκομείου — συγκεκριμένα στους θαλάμους αρνητικής πίεσης της Πνευμανολοyτκής Κλινικής — για να είναι δυνατή η επισκόπηση και παρακολούθηση των ασθενών του COVID-19» , προσήκει καταρχήν η απάντηση άτι το αίτημα αυτό παρίσταται ως μη νόμιμο.

Ειδικότερα, παραβιάζει ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 παρ. 2 στοιχ. (η) του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011, και τις διατάξεις της ΠΝΠ 25/02/2020, οι οποίες μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπουν την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας, καθόσον:

(α) η ανάγκη χρήσης καμερών στους θαλάμους αρνητικής πίεσης της Πυευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείού για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας δεν τεκμηριώνεται ειδικά και, μάλιστα, από επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία έχει αποφασίσει για τους χώρούς τοποθέτησης των καμερών και την εμβέλειά τους και

(β) δεν τεκμηριώνεται ειδικά η αναγκαιότητα και προσφορότητα της χρήσης καμερών στους θαλάμους αρνητικής πίεσης της Πνενμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με τις επιταγές της θεμελιώδους αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων ασθενών, όπως η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. (γ) του ΓΚΠΔ.

(2) Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα, που υποβλήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής Νοσοκομείου της 2ης ΥΠΕ, σχετικά με την «ανάγκη εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης προσωρινά σε χώρους του Νοσοκομείου (όπως π.χ. στους χώρους αναμονής των ΤΕΠ, στην προαύλιο χώρο έξω από τα ΤΕΠ και στο κυλικείο) για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των ασθενών του COVID-19 και όσων ήρθαν σε επαφή μαζί τους», προσήκει καταρχήν η απάντηση ότι το αίτημα αυτό παρίσταται ως μη νόμιμο.

Ειδικότερα, παραβιάζει ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 παρ. 2 στοιχ. (η) του ΓΚΠΔ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011, και τις διατάξεις της ΠΝΠ 25/02/2020, καθόσον:

(α) η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης προσωρινά σε χώρους τον Νοσοκομείου (όπως π.χ. στους χώρους αναμονής των ΤΕΠ, στου προαύλιο χώρο έξω από τα ΤΕΠ και στο κυλικείο) προσκρούει καταρχήν στις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 παρ. 2 στοιχ. (η) του ΓΚΠΔ καθώς και σε εκείνες τον άρθρου 20 της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011, πού ορίζουν ότι: «Η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία κατ λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για τον σκοπό της ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημεία εισόδου κατ εξόδου, στους χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού κλπ.) όπου, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμια περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες κατ τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών κατ τους χώρους εργασίας την λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. (…)» και

(β) δεν τεκμηριώνεται ειδικά η αναγκαιότητα και προσφορότητα της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους του Νοσοκομείου καμερών για την ιχνηλάτηση του COVID-19, σε συνδυασμό με τις επιταγές της θεμελιώδους αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων ασθενών, όπως η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. Ζ στοιχ. (γ) τον ΓΚΠΔ.

Συνεπώς, και τα δύο προαναφερόμενα αιτήματα νοσοκομείων σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19 παρίστανται καταρχήν ως μη νόμιμα και, για το λόγο αυτό, απορριπτέα.

Κρίνεται, ωστόσο, αναγκαίο η παρούσα γνωμοδότηση του ΥΠΔ / DΡΟ του Υπουργείου Υγείας να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να λάβει θέση ως προς το ζήτημα εάν, για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19, συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι δύνανται – από ιατρική άποψη – να δικαιολογήσούν την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης είτε στους θαλάμους αρνητικής πίεσης Νοσοκομείων ή κλινικών είτε σε ευρύτερους χώρούς Νοσοκομείων ή κλινικών της Χώρας.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ