Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Πώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα εξαιτίας των αποφάσεων Αν. Λοβέρδου και Κ. Γαβρόγλου

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα εξαιτίας των αποφάσεων Αν. Λοβέρδου και Κ. Γαβρόγλου

Την υπουργική απόφαση του 2015, που ουσιαστικά επικύρωσε στη συνέχεια και ο Κ. Γαβρόγλου πλήρωσε η χώρα, που καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη δήλωση μαθητών ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι προκειμένου να απαλλαγούν από το µάθηµα των θρησκευτικών.

Είχε προηγηθεί βέβαια η απόφαση 28/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έκρινε ότι  η συλλογή των υπεύθυνων δηλώσεων ότι “δεν είναι Χ.Ο.” όποιοι επιθυμούν απαλλαγή από τα θρησκευτικά αντιβαίνει στην θεμελιώδη αρχή της “αναγκαιότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (άρθρα 4 παρ. 1 β ν.2472 και 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ), διότι υπάρχει ηπιότερος τρόπος: η δήλωση ότι οι μαθητές επιθυμούν απαλλαγή για συνειδησιακούς λόγους. Χωρίς αποκάλυψη δηλαδή περί του αν είναι ή όχι Χ.Ο.

Η απόφαση και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρεί ότι το σύστημα για την εξαίρεση μαθητών από το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, καθώς οι γονείς απαιτείται να υποβάλλουν επίσημη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι ορθόδοξα.

Η απόφαση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου 1 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του άρθρου 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας). Σύμφωνα με τους δικαστές, οι αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να υποχρεώνουν τα πρόσωπα να αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις τους.

Η διαδικασία

Η διαδικασία ακολουθείται στα σχολεία της Ελλάδας, από το 2015 επί υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου με εγκύκλιο που απέστειλε και συνεχίστηκε και στην συνέχεια με επικύρωσή της από τον υπουργό Παιδείας Γαβρόγλου.

Η αντίδραση Κεραμέως

Με αφορμή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τον ειδικότερο τρόπο απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – σε συμμόρφωση και με την υπ’ αριθ. 1749/2019 πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας – δρομολογεί την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

«Το Υπουργείο θα επεξεργαστεί και θα αντιμετωπίσει, με τρόπο συνεκτικό, όλα τα ζητήματα που εγείρονται από τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, αυτονοήτως θα τροποποιηθούν και οι ρυθμίσεις που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών των Θρησκευτικών και στον τρόπο απαλλαγής από το μάθημα, ώστε να είναι απόλυτα συμβατές με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο καθώς και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

 

Ιδού η εγκύκλιος Λοβέρδου του 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ