Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

Απέρριψε το Διοικητικό Πρωτοδικείο αίτηση αναστολής επιβολής προστίμου λόγω παραβίασης των μέτρων για τον κορωνοϊό- Όλο το σκεπτικό

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Απέρριψε το Διοικητικό Πρωτοδικείο αίτηση αναστολής επιβολής προστίμου λόγω παραβίασης των μέτρων για τον κορωνοϊό- Όλο το σκεπτικό

Επικαλούμενο επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε αίτηση αναστολής επιβολής προστίμου ύψους 5000 ευρώ που επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη καταστήματος λόγω παραβίασης των μέτρων για τον κορονοϊό. Το 5ο τμήμα με την υπ´ αριθμόν 391/2020 απόφασή του έκρινε πως η οικονομική αδυναμία πληρωμής νέων και παλαιότερων οφειλών που επικαλέστηκε ο αιτών για τη λειτουργία του καταστήματός του εν μέσω της καραντίνας που επιβλήθηκε την περασμένη Άνοιξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση των μέτρων που επιβλήθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID – 19.

Οι λόγοι απόρριψης

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό: «Ο αιτών διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «την προσφορά πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας (αναψυκτήριο)», με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων πενήντα τριών (53) ατόμων, και το διακριτικό τίτλο «…», επί της οδού … στην Αθήνα. Την 1η.4.2020 και ώρα 21:35’ διενεργήθηκε στην επιχείρησή του επιτόπιος αστυνομικός έλεγχος, κατόπιν σήματος, από όργανα του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού Αττικής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο αιτών λειτουργούσε την ως άνω επιχείρησή του και ειδικότερα εντός του καταστήματος βρίσκονταν δύο άτομα, ως πελάτες, καθήμενα, καταναλώνοντας ροφήματα – ποτά. Ακολούθως, ο αιτών συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών» σε συνδυασμό με τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/2020 Κ.Υ.Α. και κατ’ εφαρμογή των σχετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (βλ. σχετ. ..). Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε η με αριθ. 7, χωρίς ημεροχρονολογία εκδόσεώς της, πράξη επιβολής προστίμου (προσβαλλόμενη με στοιχείο α) του Υπαστυνόμου Β’ του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, κατ’ επίκληση των οριζομένων στις από 14.3.2020 (άρθρα 1 παρ. 6 και 2 παρ. 3) και 20.3.2020 Π.Ν.Π. (άρθρο 69 παρ. 1), όπως κυρώθηκαν με τους ν. 4682/2020 και ν. 4683/2020, καθώς και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθεισών αποφάσεων [ιδίως της με Αριθμ. 1016/14/62 Κ.Υ.Α., άρθρο 2 παρ. 2 περ. β’ και 3] και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων, επιδοθείσα σε αυτόν την 23η.4.2020. Περαιτέρω, κατά της πράξης αυτής, ο αιτών υπέβαλε τις από 27.4.2020 έγγραφες αντιρρήσεις του, οι οποίες απορρίφθηκαν, ως αβάσιμες, με την από 4.5.2020 απόφαση επί αντιρρήσεων σε πράξη επιβολής προστίμου, κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού, επιδοθείσα σε αυτόν αυθημερόν (προσβαλλόμενη με στοιχείο β). Από την επισκόπηση του πλέγματος των εξαιρετικού και έκτακτου χαρακτήρα διατάξεων (βλ. σκέψεις απόφασης), κατ’ επίκληση των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, συνάγεται ότι σκοπός θεσμοθέτησής τους ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (πρβλ. Σ.τ.Ε. Ε.Α. 49, 60/2020), αφού ελήφθησαν υπόψη, κατά τα κοινώς γνωστά, αφενός μεν ο χρόνος εμφάνισης του εν λόγω ιού το Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη Ουχάν της Κίνας, η μετέπειτα ραγδαία εξάπλωσή του παγκοσμίως, ειδικότερα δε στην ευρωπαϊκή ήπειρο με κύρια επιδημική εστία την Ιταλία και δευτερεύουσες εστίες την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το γεωμετρικά αυξανόμενο αριθμό των νοσούντων αλλά και των θανάτων, τη μεγάλη μεταδοτικότητά του, την ιδιαίτερη επικινδυνότητά του καθώς και την έλλειψη ειδικής θεραπείας ή εμβολίου, σε συνάρτηση πάντοτε με τα κρατούντα στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα, αφετέρου δε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μολυσματική νόσος αξιολογήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, με κριτήριο την απειλή επιβάρυνσης των εθνικών συστημάτων υγείας των κρατών ανά την υφήλιο σε βαθμό εξουθένωσής τους κατά το χρόνο έξαρσής της. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο σταθμίζοντας τη φύση του προεκτεθέντος ιδιαίτερα σοβαρού και επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος με την επικαλούμενη από τον αιτούντα βλάβη, η οποία, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, ως οικονομική, συνίσταται κυρίως στην αδυναμία εξυπηρέτησης των προμνησθέντων παλαιότερων και τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεών του και, πάντως, δεν εξικνείται μέχρι του κλονισμού της βιωσιμότητας της επιχείρησής του ή της στέρησης των μέσων βιοπορισμού του, ώστε να είναι κατ’ αρχήν ανεπανόρθωτη, κρίνει ότι κωλύεται η χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, λόγω συνδρομής επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος. Απορρίπτει την αίτηση αναστολής.»

Πηγή:adjustice.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ