Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Όχι» σε υπερωρίες δημοτικών αστυνομικών, εάν δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ελεγκτικό Συνέδριο: «Όχι» σε υπερωρίες δημοτικών αστυνομικών, εάν δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες

Απέρριψε χρηματικό ένταλμα για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε δημοτικούς αστυνομικούς το Ελεγκτικό Συνέδριο, κρίνοντας πως δεν υπήρχε ουσιαστική αιτιολόγηση από πλευράς διοίκησης Δήμου, καθώς δεν συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή έκτακτες περιστάσεις που να δικαιολογούν τις υπερωρίες.

«Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας» επισημαίνει η απόφαση του Ι’ Τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα» προσθέτει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όπως επισημαίνει η αιτιολογία για την υπερωριακή απασχόληση αφορούσε αφενός μεν στη φύλαξη δημοτικής περιουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε εκδηλώσεις που επρόκειτο να διεξαχθούν από Διευθύνσεις του Δήμου, αφετέρου δε στην αστυνόμευση προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Ωστόσο, τονίζεται πως η σχετική αξίωση για υπερωρίες «γεννάται υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της πρόσθετης εργασίας είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ή έκτακτες περιστάσεις ένεκα των οποίων δεν καθίσταται δυνατή η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας με την απασχόληση του προσωπικού εντός του συνήθους, τακτικού του ωραρίου».

Για το λόγο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε πως η υπερωριακή απασχόληση δεν είναι νόμιμη. «Καθόσον η εγκριτική της απασχολήσεως αυτής απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία, με αναφορά σε συγκεκριμένα και σαφή πραγματικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή ειδικών περιστάσεων (εκτάκτων, εποχικών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών) που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της εν λόγω υπηρεσίας, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα».

Και προστίθεται: «Συγκεκριμένα, η φύλαξη δημοτικής περιουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και η αστυνόμευση προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε τρεις δημοτικές ενότητες δεν συνιστούν έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες αλλά διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες, που ανήκουν στα συνήθη καθήκοντα των δημοτικών αστυνομικών».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη απόφαση οι λόγοι «για τους οποίους δεν ήταν εφικτός ο εκ των προτέρων σχεδιασμός για την αντιμετώπιση τους με κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων σε αντίστοιχες βάρδιες».

Και στην απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο τονίζει: «Σε κάθε πάντως περίπτωση η επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού, κατά μόλις ένα άτομο, λόγω χορήγησης άδειας ανατροφής, θα έπρεπε να οδηγήσει σε ορθολογικότερη κατανομή της εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και όχι στην, κατά καταστρατήγηση των προαναφερόμενων διατάξεων, συστηματική απασχόληση των υπηρετούντων καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας (βλ. Ε.Σ. ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 98, 41/2012, Ι Τμ. 105/2011). Ιδίως δε, όταν όλες οι αναφερόμενες υπηρεσιακές ανάγκες (φύλαξη δημόσιας περιουσίας και προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις) ήταν εκ των προτέρων γνωστές, με αποτέλεσμα να παρίσταται εφικτός ο έγκαιρος προγραμματισμός τους».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ