Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Τα κρυπτονομίσματα θα πρέπει να… φανερωθούν- Στο στόχαστρο νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που βάζει φρένο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τα κρυπτονομίσματα θα πρέπει να… φανερωθούν- Στο στόχαστρο νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που βάζει φρένο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μέχρι και τα bitcoins βρίσκονται στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή τις επόμενες μέρες και αφορά την ενίσχυση των ρυθμίσεων σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με το νομοσχέδιο υιοθετείται σχετική κοινοτική Οδηγία και στο «κάδρο» μπαίνουν πλέον ακόμη και τα κρυπτονομίσματα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ενισχύεται το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων, καθώς και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες. Παραπέμπει δε σε εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, της Interpol και της Europol όπου κάνουν λόγο για την ολοένα και αυξανόμενη σύγκλιση οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Στόχος όπως επισημαίνεται είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.«Η πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε στρατηγικής για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Αν και έχουν επέλθει σημαντικές βελτιώσεις στην υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτύπων της Ειδικής Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) και στην υποστήριξη του έργου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη διαφάνεια από τα κράτη μέλη κατά τα τελευταία έτη, είναι σαφής η ανάγκη να αυξηθεί η συνολική διαφάνεια του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος της Ένωσης» τονίζεται.

«Η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι κατάλληλα θωρακισμένο ώστε να αποτρέπει τους εγκληματίες που αναζητούν καταφύγιο για τις ενέργειές τους μέσω αδιαφανών δομών. Η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης εξαρτάται από τη διαφάνεια εταιρικών σχημάτων και άλλων νομικών οντοτήτων, εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων. Η παρούσα προς ενσωμάτωση Οδηγία έχει στόχο όχι μόνο να εντοπίζει και να διερευνά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και να την αποτρέψει στο μέλλον. Η ενίσχυση της διαφάνειας θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση» λέει η αιτιολογική έκθεση

Ποιους αφορούν οι ρυθμίσεις

Στη βάση αυτή, με το νέο νομοσχέδιο εκτός από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 4557/2018, προστίθενται και οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και οι πάροχοι θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Ειδικότερα αναφέρεται: «Αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα πληρωμών, τις ταχυδρομικές εταιρείες, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους, τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, τους μεσίτες ακινήτων, τις επιχειρήσεις καζίνο, τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, τις συμβολαιογραφικές και δικηγορικές εταιρείες, τους εξωτερικούς λογιστές-φοροτεχνικούς και κάθε άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει να παρέχει, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων συνδεδεμένων προσώπων, υλική βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα, ως κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, πρόσωπα που αποθηκεύουν, εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, όταν αυτό πραγματοποιείται από ελεύθερους λιμένες, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών».

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι των ρυθμίσεων

Με το νομοσχέδιο προωθούνται διατάξεις προκειμένου να ελεγχθούν οι συναλλαγές μέσω εικονικών και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακών πορτοφολιών.

«Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, δηλαδή κερμάτων και χαρτονομισμάτων τα οποία αναγνωρίζονται ως νόμιμο χρήμα, και ηλεκτρονικού χρήματος μιας χώρας που γίνεται δεκτό στις συναλλαγές στη χώρα έκδοσής του, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών δεν έχουν υποχρέωση έως τώρα να εντοπίζουν την ύποπτη δραστηριότητα. Συνεπώς, οι τρομοκρατικές ομάδες είναι πιθανώς σε θέση να μεταφέρουν κεφάλαια αγνώστου προέλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης ή εντός δικτύων εικονικών νομισμάτων, συγκαλύπτοντας μεταφορές ή επωφελούμενες από έναν ορισμένο βαθμό ανωνυμίας που προσφέρουν οι εν λόγω πάροχοι» επισημαίνεται.

Επίσης, βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι:

* Ο περιορισμός της ανωνυμίας στις συναλλαγές, που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των ορίων και των μέγιστων ποσών των ανώνυμων προπληρωμένων καρτών κάτω από τα οποία τα υπόχρεα πρόσωπα επιτρέπεται να μην εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη

* Η ενίσχυση πρόσβασης της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε όλα τα μητρώα και τις πληροφορίες που τηρούν τα υπόχρεα πρόσωπα

* Η ρύθμιση κανονιστικών και τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί, επίσης, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

* Η έκδοση καταλόγου σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων και ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για τον προσδιορισμό των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων στην Ένωση, θα πρέπει να εκδοθεί κατάλογος που να προσδιορίζει τα ειδικά καθήκοντα που, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται σημαντικό δημόσιο λειτούργημα. Θα ζητείται από κάθε διεθνή οργανισμό διαπιστευμένο στην ελληνική επικράτεια να δημιουργήσει και να διατηρεί ενήμερο έναν κατάλογο σημαντικών δημοσίων λειτουργημάτων στους κόλπους του.

Τι προβλέπεται στους μακροπρόθεσμους στόχους

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου στους μακροπρόθεσμους στόχους είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενισχυθεί οι αρμοδιότητες και η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε θέματα ΞΧ/ΧΤ.

Καταλήγει: «Οι επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου περιορίζονται, όταν εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες στο καθεστώς ΚΞΧ/ΧΤ των οικείων τρίτων χωρών, εκτός εάν εφαρμόζονται κατάλληλα πρόσθετα μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου ή αντίμετρα. Όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, και για τέτοιες επιχειρηματικές σχέσεις ή δοσοληψίες, απαιτείται από τα υπόχρεα πρόσωπα να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για τη διαχείριση και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων. Οι πληροφορίες προληπτικού χαρακτήρα που αφορούν στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι σχετιζόμενες με την καταλληλότητα και την αξιοπιστία των διευθυντών και των μετόχων, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, τη διοίκηση ή τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνου, είναι συχνά απαραίτητες για την επαρκή εποπτεία ΚΞΧ/ΧΤ αυτών των ιδρυμάτων. Ομοίως, οι πληροφορίες ΚΞΧ/ΧΤ είναι σημαντικές για την προληπτική εποπτεία αυτών των ιδρυμάτων. Συνεπώς, η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών ΚΞΧ/ΧΤ για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των φορέων προληπτικής εποπτείας δεν πρέπει να εμποδίζεται από την ανασφάλεια δικαίου που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της έλλειψης σαφών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα. Η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου είναι ακόμη πιο σημαντική καθώς η προληπτική εποπτεία έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατεθεί σε επόπτες που δεν έχουν αρμοδιότητα ΚΞΧ/ΧΤ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ