Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Πληρώνει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ η δικηγορική εταιρία «Σιούφας και Συνεργάτες»

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πληρώνει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ η δικηγορική εταιρία «Σιούφας και Συνεργάτες»

Αρνητικά απάντησε η  Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας στο αίτημα της δικηγορικής εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες» με το οποίο ζητούσε να μην καταβάλλει μέχρι τις 28/5/2019 που έχει προσδιοριστεί η επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης, το πρόστιμο των 50.000 ευρώ που της επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το πρόστιμο αφορούσε   παράνομη  εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας  ακόμη και σε χώρο εργασίας, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες  δουλειάς  των εκεί εργαζομένων. Η «Σιούφας και Συνεργάτες»   είχε επικαλεστεί στο αίτημά της  πρόκληση ανεπανόρθωτης οικονομικής ζημίας και μείωση της επαγγελματικής της αξιοπιστίας στην περίπτωση που υποχρεωθεί να πληρώσει άμεσα τα 50.000 ευρώ.

Η συζήτηση της κύριας αίτησης θα γίνει στις 28/05/2019

Η Επιτροπή Αναστολών  όμως  με την υπ’ αρ. 264/2018 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση κρίνοντας ότι μόνη η οικονομική ζημία της αιτούσας, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εκτέλεσης πράξης,  ενώ η επίκληση  του κινδύνου οικονομικού κλονισμού της γίνεται όλως αορίστως, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία. Επιπροσθέτως, η προσκόμιση σημειώματος για πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 δεν επαρκεί καθώς από το στοιχείο αυτό δεν προκύπτει το συνολικό εισόδημα της εταιρείας  και η συνολική οικονομική της κατάσταση.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό  περί μείωσης της επαγγελματικής  της αξιοπιστίας και τις δυσμενείς συνέπειες για τη φήμη της εταιρίας με συνακόλουθο κίνδυνο διαρροής της πελατείας της, η βλάβη αυτή, κατά την Επιτροπή, είναι κατ’ αρχήν, επανορθώσιμη, σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως και δεν αποτελεί νόμιμο λόγο χορηγήσεως της ζητούμενης αναστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η απόφαση καταλήγει  στο ότι επειδή « οι προβαλλόμενοι με την αίτηση ακυρώσεως της αιτούσας λόγοι (…) δεν παρίστανται, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών ως προδήλως βάσιμοι, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ