Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

To ΣτΕ όρισε πρότυπη (μια κι έξω) δίκη για τα αυθαίρετα

NEWSROOM icon
NEWSROOM
To ΣτΕ όρισε πρότυπη (μια κι έξω) δίκη για τα αυθαίρετα

Δίκη μια και έξω, αλά ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά, επιλέγει το Συμβούλιο Επικρατείας για τις χιλιάδες δίκες για τα αυθαίρετα που εκκρεμούν στα δικαστήρια της χώρας. Η δίκη αφορά διάταξη του τελευταίου νόμου για τα αυθαίρετα, που δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα αποτελέσει πιλότο για όλες τις υποθέσεις καθώς τα δικαστήρια της χώρας θα εφαρμόζουν πλέον μια κοινή δικαστική πολιτική απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις. Προ ολίγου καιρού ανάλογή επιλογή είχε γίνει και για την υπόθεση των αναδρομικών μετά από αίτημα του ΕΦΚΑ , ενώ τώρα η δίκη αποφασίστηκε μετά από αίτημα μιας γυναίκας κατοίκου της Σύρου που αντιμετωπίζει μια 20ετή (!) δικαστική διαμάχη.

Οι προηγούμενοι νόμοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο προηγούμενοι νόμοι για τα αυθαίρετα (ν. 4014/11 και ν. 4178/13) προέβλεπαν τη δυνατότητα νομιμοποίησης κατασκευών που είχαν χαρακτηριστεί αυθαίρετες με δικαστική απόφαση. Ωστόσο και οι δύο ακυρώθηκαν από το ΣτΕ (ο ν. 4178/13 μόνο ως προς αυτό το σημείο), διότι έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και την υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρα 26, 20 και 95 του Συντάγματος). Ο ν. 4495/17 δεν επέτρεψε γενικά τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση αλλά στο ίδιο άρθρο εξαίρεσε μία σειρά από περιπτώσεις.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρότυπη δίκη – ΠΝ2/2020 Πράξη της Επιτροπής αρ. 1 παρ. 1 του ν. 3900/10

05/02/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 2/2020

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο, ως αναπληρούντα την υποβαλούσα παραίτηση Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αμέσως αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ και την Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ, επόμενη κατά σειρά αρχαιότητας προς αναπλήρωση του Αντιπροέδρου Αθανασίου Ράντου, Προέδρου του καθ’ ύλην αρμοδίου Ε´ Τμήματος,

:Αφού έλαβε υπ’ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 20.12.2019 αίτηση (ΠΑ 16/2019) της Μαρίας- Άννας Λεκλέρ ντε λα Βερπιλιέρ, κατοίκου Σύρου, με την οποία ζητείται η εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της ΑΚ516/12.11.2019 αιτήσεως ακυρώσεως, κατατεθείσας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, κατά i) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ii) του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, με την οποία ζητείται η ακύρωση, i) της από 18.1.2018 βεβαίωσης οριστικής υπαγωγής στον ν. 4495/2017 όμορης της ιδιοκτησίας της (κηρυχθείσης ως μνημείου) τριώροφης οικοδομής με γκαράζ και υπόγειο, κειμένης στην Ερμούπολη και ii) της 74171/2019 έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών επί της ίδιας ως άνω τριώροφης οικοδομής, εκδοθείσας από την Υπηρεσία Δόμησης Σύρου- Ερμούπολης,

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (1426503, 1426520 και 1426521 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α´),

δ) το γεγονός ότι με την αίτηση αυτή τίθεται, προεχόντως, το ζήτημα της συνταγματικότητας της παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4495/2017 (Α´167), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, με την οποία επετράπη, μεταξύ άλλων, η κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις υπαγωγή στο ευνοϊκό καθεστώς αναστολής και οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, των οποίων οι οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις τους έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, και

δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αίτηση ακυρώσεως με αριθμό καταθέσεως ΑΚ516/12.11.2019.

2. Να αποδοθεί το παράβολο στην αιτούσα.

3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

Αθανάσιος Ράντος Ειρήνη Σαρπ Μαρία Καραμανώφ

Κοινοποίηση:

1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2) Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ