Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021

Άτολμη Πολιτεία

Η αναχρονιστικότητα του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Η αναχρονιστικότητα του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και δικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α) παραβιάζει την αρχή της αναγκαίας αναλογίας μεταξύ ποινής και αντικειμενικής βαρύτητας της πράξεως, β) πλαισιώνεται από δικονομικές διατάξεις, που παραβιάζουν συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, γ) η διατήρησή του δεν συνάδει με το δικαιϊκό σύστημα ενός φιλελεύθερου κράτους δικαίου, […]