Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

έκδοση φορολογικής ενημερότητας

ΑΑΔΕ: Αλλαγές στην (ηλεκτρονική) έκδοση φορολογικής ενημερότητας

ΑΑΔΕ: Αλλαγές στην (ηλεκτρονική) έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Αλλαγές στην έκδοση ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ειδικά μέσω διαδικτύου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έτσι θα δίνεται δυνατότητα χορήγησης ηλεκτρονικού αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου στις περιπτώσεις, που ο πολίτης έχει: συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για […]