Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

έλλειψηειδικών γνώσεων

Εμπλοκή στην ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης συμβάσεων ΣΔΙΤ σε εξωτερικούς δικηγόρους

Εμπλοκή στην ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης συμβάσεων ΣΔΙΤ σε εξωτερικούς δικηγόρους

Μετά τον θόρυβο που είχε προκληθεί από την πολυδάπανη συνδρομή δικηγόρου στο έργο των σχολείων που θα κατασκευαστούν μέσω ΣΔΙΤ ανέκυψε ακόμη ένα θέμα στους κόλπους της δημοτικής αρχής, όταν οι 4 νομικοί σύμβουλοι, με πάγια αντιμισθία, που απασχολούνται στον Δήμο Ρόδου, κλήθηκαν σε συνάντηση με ειδικό συνεργάτη του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, για […]