Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022

έμμισθη θέση

Προκήρυξη θέσης δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Προκήρυξη θέσης δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Μία θέση δικηγόρου προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Η θέση προκηρύχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν.3891/2010. Συγκεκριμένα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο σε θέματα δικαίου των επιχειρήσεων, δημοσίων συμβάσεων, δικαίου του ανταγωνισμού, οικονομική των επιχειρήσεων, δικαίου και πολιτική των εξαγορών […]