Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

Ένωση  Λογιστών  Ελεγκτών  Περιφέρειας  Αττικής(Ε.Λ.Ε.Π.Α.)

Πιέζει η PwC τους υπαλλήλους της για τα προσωπικά δεδομένα.

Πιέζει η PwC τους υπαλλήλους της για τα προσωπικά δεδομένα.

Εξαναγκασμό των υπαλλήλων από την  Pricewaterhousecoopers να δώσουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου η εταιρεία να μπορεί ελεύθερα να επεξεργάζεται τα  προσωπικά τους δεδομένα  καταγγέλλει η Ένωση  Λογιστών Ελεγκτών  Περιφέρειας  Αττικής (Ε.Λ.Ε.Π.Α.). Η Ένωση απαντά με ανακοίνωσή της στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η  PwC μετά την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΑΠΔΠΧ) να της […]