Τρίτη 23 Απριλίου 2024

αναπτυξιακοί κλάδοι

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2018

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2018

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το 2018 παρουσιάζει ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2018 διαμορφώθηκε σε € 1.857,3 εκατ. έναντι € 1.865,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,5%, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα  του Ομίλου για τη χρήση 2018. Οι τρεις βασικοί αναπτυξιακοί κλάδοι συνέχισαν τις ισχυρές επιδόσεις, με τα Αιολικά να […]