Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ανώταο Δικαστικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν: α. οι προαγωγές για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης, ανά βαθμό, των εισαγγελικών λειτουργών, β. η προαγωγή ενός (1) πρωτοδίκη στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών, και γ. μεταθέσεις (όπου κριθεί αναγκαίο) και τοποθετήσεις, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, στο […]