Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

X. Οικονομόπουλος κατά Αρχής Ξεπλύματος: “H διαπίστωση ενός γεγονότος δεν μπορεί να είναι δυσφήμιση”.

X. Οικονομόπουλος κατά Αρχής Ξεπλύματος: “H διαπίστωση ενός γεγονότος δεν μπορεί να είναι δυσφήμιση”.

Καμία σκοπιμότητα, έστω και εάν υπηρετεί δημόσιο συμφέρον ή οιασδήποτε μορφής συναλλαγές των πολιτών με το κράτος, δεν δικαιολογεί την παραβίαση του Συντάγματος, ιδιαίτερα από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς από τους οποίους οι πολίτες περιμένουν και απαιτούν να το/τους προστατεύουν. Η ανυπόγραφη και χάριν δημοσίων σχέσεων «καταγγελία» της «Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος» (https://bit.ly/2z5QkMS), που κυριολεκτικά εκδόθηκε […]