Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Αρχή αμεροληψίας

Αντώνης Αργυρός: Αποσιώπηση λόγων εξαίρεσης και η αρχή της αμεροληψίας

Αντώνης Αργυρός: Αποσιώπηση λόγων εξαίρεσης και η αρχή της αμεροληψίας

Του Αντώνη  Αργυρού* ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (α) Η αρχή της αμεροληψίας,  αποτελεί ειδικότερη έκφανση της γενικής αρχής του Κράτους Δικαίου, η οποία απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ του πολίτη καθώς και την αρχή της δίκαιης δίκης, που θεσπίζει το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΣτΕ […]