Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ 

Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ 

Την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της  Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για το 2017 παρέδωσαν ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Χ. Ζαμπίρας και ο Αντιπρόεδρος κ. Μ. Σακκάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. Η Έκθεση συνοψίζει το ελεγκτικό και κανονιστικό έργο της Αρχής, καθώς και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της για […]