Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Αρχή Ισότητας της ψήφου

Αντώνης Αργυρός: Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού

Αντώνης Αργυρός: Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού

Του Αντώνη Αργυρού* Από τις συζητήσεις που γίνονται κανείς πλέον δεν αμφισβητεί ότι οι Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και διαβιούν έξω από την Ελληνική Επικράτεια είναι επιβεβλημένο να διευκολύνονται στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο Συνταγματικός νομοθέτης κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, δικαίωμα της συμμετοχής του πολίτη […]