Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

«Κάθε επίθεση στην Αρχή κατά του ξεπλύματος εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα»

«Κάθε επίθεση στην Αρχή κατά του ξεπλύματος εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα»

«Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να γνωρίζει, ότι κάθε προσπάθεια δυσφήμισης του έργου της ‘’Αρχής’’ εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που θίγονται από την αποτελεσματική λειτουργία της, η οποία θα συνεχίσει απτόητη με στόχο την καταπολέμηση της παρανομίας και την διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού”». Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση επιστολή-απάντηση της Αρχής καταπολέμησης εσόδων από […]