Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κ. Μενουδάκος: Τέλος η περίοδος «χάριτος» για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα.

Κ. Μενουδάκος: Τέλος η περίοδος «χάριτος» για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα.

Μη επαρκής συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα cookies, ελλιπής ενημέρωση για τις πράξεις επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων και υστέρηση, κυρίως του δημόσιου τομέα, ως προς τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαφάνεια, είναι ο απολογισμός  μετά από ένα σχεδόν χρόνο  εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων  που προβλέπει πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ […]