Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

αρχή της διαφάνειας

Νικόλας Κανελλόπουλος: «GDPR» ένας χρόνος μετά

Νικόλας Κανελλόπουλος: «GDPR» ένας χρόνος μετά

Ο Κανονισμός “GDPR” ήρθε σε συνέχεια της Οδηγίας 46/95 (ΕΚ) προκειμένου να αντιμετωπίσει, ουσιαστικά, την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και επικοινωνίας που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι, όχι μόνο της προσωπικής, αλλά και της επαγγελματικής μας ζωής. Αναλύει ο δικηγόρος Νικόλας Κανελλόπουλος* Στόχος του Κανονισμού είναι, αφενός να δώσει τον έλεγχο πίσω στα υποκείμενα των δεδομένων, […]